Fotokronika warsztatów genealogicznych Eurogento w Minerwie

Inauguracja spotkań esperanckich i genealogicznych w Klubie „Minerwa“ przy Centrum Partnerstwa Europejskiego (Wrocław, ul. Kuźnicza 29a) — miała miejsce 22.05.2005. W każdą środę w godzinach 17-19 odbywały się warsztaty genealogiczne i konwersacje językowe dla genealogów. Można było nauczyć się korzystania z komputera i internetu dla celów swej familijnej genealogii, przekazać swą wiedzę i doświadczenie innym kolegom.

Warsztaty genealogiczne „Eurogento” – Fotokronika · Genealogia seminario „Eŭrogento” – Fotokroniko · Genealogický seminář „Eurogento” – Fotokronika · Genealogisches Seminar „Eurogento” – Photochronik · Eurogento genealogical Workshop – Photochronicle · Seminario genealógico „Eurogento” – Fotocrónica · Séminaire généalogique „Eurogento” – Photochronique · Seminario genealogico „Eurogento” – Fotocronaca · Генеалогічний семінар „Еурогенто” – Фотохроніка

9 grudnia 2005 r.

14 grudnia 2005 r.

10 lutego 2006 r.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)