Spotkanie kwietniowe 2014

W dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) od godz. 18:00, poprzedzone indywidualnymi rozmowami od godz. 17:00, przy ul. Wyszyńskiego 75 w Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu — odbyło się spotkanie członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Pomimo tego, że ze względu na migrację witryny ŚTG ze starej gento.wroclaw.pl do nowej genealodzy.wroclaw.pl zabrakło informacji i zaproszenia na kwietniowe spotkanie, dopisała frekwencja stałych uczestników oraz nowych członków z Zarządu Koła Opolskich Genealogów.

Tym razem główne spotkanie Prezes ŚTG Grzegorz Mendyka poświęcił sprawom organizacyjnym. Poinformował o projekcie nowej witryny ŚTG pod adresem genealodzy.wroclaw.pl z prośbą o przekazywanie uwag i propozycji. Ustalono ogólne zasady współpracy Koła w Opolu i macierzystego Towarzystwa we Wrocławiu (podział składek, rozliczenia finansowe pomiędzy skarbnikami, wzajemne informowanie się i współuczestnictwo w wydarzeniach). Następnie Prezes kontynuował dyskusję o podziale kompetencji i zadań pomiędzy członkami Zarządu ŚTG, w kontekście zbliżającego się Walnego Zjazdu Członków ŚTG, które będzie wybierało zarząd nowej kadencji.

Niniejsza wstępna i krótka relacja być może zostanie uzupełniona przez Zbigniewa Nalichowskiego z Praszki z Koła Opolskich Genealogów, który oficjalnie protokołował spotkanie.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)