Zabezpieczanie domowego zbioru fotografii

Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym seminarium warsztatowym z cyklu „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych”. Tematem tegorocznego spotkania będzie problematyka zabezpieczania zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. w Oddziale Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim w godzinach 900 – 1630.

plakat: zabezpieczanie zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym

Program warsztatów:

900 – 940 Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę warsztatów

1000 – 1130 warsztaty (w podziale na trzy grupy):

– Zabezpieczanie i ochrona domowych zbiorów fotografii

– Digitalizacja materiałów audiowizualnych (taśm szpulowych, kasetowych, VHS, płyt winylowych i taśm filmowych)

– Dziedzictwo kulturowe w działalności edukacyjnej

1130 – 1200 przerwa kawowa

1200 – 1300 warsztaty c.d. (zamiana grup)

1330 – 1430 podsumowanie warsztatów

1430 – 1530 przerwa obiadowa

1530 – 1545 zakończenie

1545 – 1630 zwiedzanie Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim

Zapraszamy kolekcjonerów oraz osoby posiadające w swoich domowych zbiorach cenne fotografie rodzinne, taśmy szpulowe, kasety audio i video do telefonicznej rejestracji uczestnictwa w warsztatach. Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2015 r. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy na warsztaty:

Krystyna Gudz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)

tel.: 74 81-73-540

e-mail: kamieniec(at)ap.wroc.pl

Zobacz relację po warsztatach.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)