Zmarł Jacek Maciejowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci męża naszej wieloletniej koleżanki, Wisi Maciejowskiej.

nekrologjacka
Wspomnienie: Jacek Maciejowski (1930–2016) inżynier mechanik, żeglarz i instruktor żeglarstwa (w:) Parantele ŚTG nr 2 (2017) rozdz. VI Pro Memoria s. 259÷261, ISSN 2451-4136

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)