zaproszenie, kwiecień 2017

Członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  zapraszamy na kolejne spotkanie w bibliotece GRAFIT we Wrocławiu przy ulicy Namysłowskiej  8 (boczna Jedności Narodowej)

5 kwietnia 2017 r. od godziny 17

W pierwszej części spotkania, Zarząd ŚTG zwołuje X (Nadzwyczajny) Walny Zjazd (Zebranie) Członków ŚTG, od godz. 17:00 w I terminie (lub w razie nieosiągnięcia kworum 17:30 w II terminie bez względu na liczbę obecnych). Przedmiotem walnego będzie projekt uchwały w sprawie finansowego rozliczenia roku 2016 (zatwierdzenie sprawozdań finansowych i zaliczenie różnic według przepisów o rachunkowości) oraz projekt uchwały w sprawie zmiany statutu ŚTG (m.in. powierzenie Komisji Rewizyjnej zatwierdzania sprawozdań finansowych, szczegóły w załączniku). W przypadku zmiany statutu wymagane kworum nawet w II terminie wynosi połowę członków ŚTG. Brak teraz zmiany statutu oznacza konieczność zwoływania w przyszłości walnych zjazdów (zebrań) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca każdego(!) roku, według przepisów o rachunkowości. Dlatego ponownie jak w grudniu wyjątkowo — prosimy o obecność teraz każdego członka, który może być obecny.

W  programie także rozmowa  o sprawach organizacyjnych  i stanie przygotowań do czerwcowego jubileuszu ŚTG – poprowadzi Iwona Sudnik.

Od godziny 18 prezentacja Adama Kuźnieca z Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego  we Wrocławiu, zatytułowana Moja przygoda z genealogią. Poprzedzi  ja wprowadzenie Zbyszka Ligusa. Jeśli starczy czasu,  na koniec wrócimy do spraw jubileuszu, bo temat jest obszerny i ważny.

Jak zawsze, prosimy o powiadomienie kolegów nie korzystających z Internetu.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)