zaproszenie na spotkanie, listopad 2017

Członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego zapraszamy na spotkanie w bibliotece Grafit, we Wrocławiu przy ulicy Namysłowskiej 8 (boczna Jedności Narodowej)

8 listopada 2017 r. o godzinie 17

W programie:

Udział członków ŚTG w projekcie „Polegli w I wojnie światowej” – prezentacja Marylki Odrowąż.  Następnie rozmowa o warsztacie genealoga: sposobach porządkowania i archiwizowania danych, używanych programach genealogicznych, potrzebie dokształcania. Punktem wyjścia jest oferta firmy Pl-Soft, która proponuje odpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu Drzewo Genealogiczne.

Serdecznie zapraszamy, proszę zawiadamiać osoby nie korzystające z internetu.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)