Relacja ze spotkania: 22.11.2013

W dniu 22 listopada 2013 r. Wrocław nawiedził nasz kolega Bronek Kaszkowiak z Pobiedzisk. Na spotkaniu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w naszej bibliotece F34 o godz. 16 opowiedział o swoich genealogicznych poszukiwaniach i przodkach z XVIII w. a wśród nich m.in. Jan Dekert (ur. 13 I 1738, zm. 4 X 1790), prezydent miasta Warszawy, działacz mieszczański, kupiec. Spotkanie z Bronkiem było też okazją, by porozmawiać o jego i naszych doświadczeniach w przygotowywaniu artykułów do wydawnictw genealogicznych. (jego Gens gen-her.pl, nasze Zeszyty ŚTG).

O godz. 17 dołączyła do nas pani Anna Fastnach-Stupnicka. Spotkanie to szczególnie zainteresowało naszych genealogów Kresowych, bowiem mogli porozmawiać z autorką fascynującej książki pt. Zostali we Lwowie.

Dlaczego zostali we Lwowie? Dlaczego nie wyjechali podczas pierwszej akcji przesiedleńczej zaraz po wojnie ani drugiej w latach pięćdziesiątych? Dlaczego zdecydowali się nie opuszczać miasta, które przestało należeć do Polski? Próbę odpowiedzi podejmuje w swojej książce www.zostaliwelwowie.pl.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)