Zeszyt ŚTG 2 (2015)

Okładka Zeszytów nr 2

METRYKA PUBLIKACJI:

rodzaj czasopismo
tytuł serii krótki Zeszyty ŚTG
tytuł serii pełny Zeszyty Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu
numer 2 (2015), patrz poprzedni/następny (zmiana tytułu)
forma papierowa
okładka miękka
objętość 342 strony
nakład 250 egzemplarzy
forma dystrybucji nieodpłatna działalność pożytku publicznego (można wpłacić darowiznę na cele statutowe) – kontakt
data publikacji 12.09.2015
miejsce publikacji Wrocław
wydawca Śląskie Towarzystwo Genealogiczne KRS 0000053876 NIP 8961002211 REGON 930068825
redaktor naczelny Grzegorz Mendyka
redakcja Mieczysława Skarżyńska, Zbigniew Ligus
indeksy, korekta, skład i łamanie Maciej Róg
okładka Maria Rągowska
druk i oprawa Druk Wspomnień
ISSN 2299-9388
znak sprawy ŚTG.2015.025

SPIS TREŚCI:

 • Grzegorz Mendyka, Przedmowa s. 5
 • HISTORIA

  • Grzegorz Mendyka, Dzieje ŚTG – dekada trzecia s. 9
 • NASZE GENEALOGIE

  • Teofil Lenartowicz, Książka… do napisania s. 19
  • Maria Rągowska, Stare fotografie s. 33
  • Edmund Goś, Oma i zapomniany cmentarz s. 45
  • Kazimierz Cieplik, Organmistrz z Rychtala s. 49
  • Franciszek Kromplewski, Genealogia jak puzzle s. 63
  • Wiesław Nawrocki, Rodzina Nawrockich: zasupłane wątki genealogii s. 95
  • Andrzej Szczudło, Chciał umrzeć w Polsce… s. 121
  • Andrzej Szczudło, Buchowscy z Sejneńszczyzny s. 131
  • Aniela Hajduk, Saga rodu Balcerków z Krobi s. 139
  • Sonja Hoeke-Nishimoto, Eva Gralla – dziecko Breslau s. 169
  • Elżbieta Dobska, Historia pewnej cukiernicy s. 179
 • ARTYKUŁY

  • Grzegorz Mendyka, Genealogia w Polsce 2015 s. 185
  • Grzegorz Mendyka, Konferencje genealogiczne w Polsce s. 193
  • Michał Ostaszewski, Nowoczesna technologia w rękach genealoga s. 201 (OKG)
  • Alan Jakman, More Maiorum: pierwszy polski periodyk genealogiczny s. 215 (OKG)
  • Ewa Jurczyk-Romanowska, Znaczenie genealogii w wychowaniu rodzinnym s. 221 (OKG)
  • Aleksandra Kacprzak, Konferencje genealogiczne w USA s. 225 (OKG)
  • Maria Rągowska, Państwowy Urząd Repatriacyjny we Wrocławiu s. 233 (OKG)
  • Zbigniew Ligus, Historie rodzinne a tożsamość małych społeczności s. 241 (OKG)
  • Dorota Kruba-Raczek, Pruskie akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1912 w Archiwum Państwowym w Opolu s. 261 (OKG)
  • Dorota Żygadło, Ewangelickie księgi metrykalne… dla genealogii s. 271
  • Anna Borys, Indeksy do ksiąg urzędów stanu cywilnego w poszukiwaniach genealogicznych s. 283
  • Joanna Jendrzejewska, Poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika s. 289
  • Joanna Czajkowska, Pro Memoria – Historia starego orzegowskiego cmentarza s. 297
 • INDEKS OSÓB I NAZWISK s. 317

 • INDEKS GEOGRAFICZNY s. 333

PRZEDMOWA:

Drugi Zeszyt ŚTG trochę musiał poczekać na swój czas. Tyle się działo w naszym Towarzystwie, że odwlekało się redagowanie kolejnego numeru. Może uda mi się to uzasadnić, podając opis zdarzeń w rozdziale Historia artykułem Dzieje ŚTG – dekada trzecia.

Mam nadzieję, i jest to nie tylko moje wrażenie, że idea Zeszytów sprawdziła się. Mimo niedoskonałości pierwszego Zeszytu ŚTG, szczególnie pod względem edytorskim, wydawnictwo spełniło sporo pokładanych oczekiwań i po pierwszym numerze pojawiło się co najmniej kilka Książek Rodzinnych. Tak nazwaliśmy indywidualne wydawnictwa naszych Koleżanek i Kolegów z Towarzystwa.

Temat napisania oraz ewentualnego wydania Zeszytów był wielokrotnie omawiany na spotkaniach; dyskutowaliśmy zalety i wady różnorodnych metod prezentacji badań genealogicznych swoich rodzin, podziwialiśmy dzieła różnych autorów. Zaprosiliśmy na zebranie ŚTG wrocławską pisarkę i dziennikarkę Annę Fastnacht-Stupnicką, która surowo, acz sympatycznie zrecenzowała nasz pierwszy Zeszyt ŚTG. Nie śmiem twierdzić, że Zeszyty sprowokowały wszystkie wspomniane książki rodzinne, ale jestem przekonany, że podziałały mobilizująco na członków Towarzystwa, zachęciły do choćby rozpoczęcia pisania swojej genealogii, a może zainspirowały do drukowania własnej książki.

W niniejszym zeszycie w rozdziale Artykuły zamieszczamy również relacje i materiały z ogólnopolskich spotkań i konferencji genealogicznych. Nie są to szczegółowe i kompletne sprawozdania; raczej reminiscencje oraz pozyskane teksty referatów konferencyjnych. Podejmę też próbę przedstawienia coraz bardziej intrygującej współpracy genealoga-pasjonata z ludźmi nauki. I tu nie mówię o historykach w sposób oczywisty zainteresowanych genealogią, ale o naukowcach, którzy odkrywają genealogię, w szczególności naszą pasję, jako nowe i atrakcyjne pole badań w ich różnorodnych dziedzinach. Pojawia się interdyscyplinarna genealogia pasjonacka.

Zachęcam do uczestniczenia w naszym wydawnictwie również innych genealogów, członków regionalnych towarzystw genealogicznych oraz niezrzeszonych.

Grzegorz Mendyka
Wrocław, styczeń i lipiec 2015 r.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)