Relacja ze spotkania: 14.11.2013

14.11.2013 spotkanie Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w bibliotece F34 przy ul. Wyszyńskiego 75

  • godz. 17:00 – rozmowy towarzyskie
  • godz. 17:45
    • zaproszenie na gry miejskie — pilotażowy projekt Uniwersytetu Wrocławskiego
    • sprawy organizacyjne — wręczanie legitymacji i odznak ŚTG
  • godz. 18:15 – Andrzej Szczudło: Zjazd rodzinny – prawie idealny; jak mówił prelegent, o typowych zjazdach rodzinnych już pisano w wielu miejscach; ja chcę zebrać uwagi mądrali, którzy już to organizowali, i dlatego myślę o „prawie idealnym”

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)