Spotkanie październikowe 2013

10.10.2013 spotkanie Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w bibliotece F34 przy ul. Wyszyńskiego 75.

 • godz. 17:00 rozmowy genealogiczne w podgrupach
 • godz. 17:45 Andrzej Lazar o działaniach Zagłębiowskiego Koła Genealogicznego
 • godz. 18:00 członkom ŚTG przedstawiono nowe, ciekawe możliwości:

1. Wolontariat na rzecz CHR

Centrum Historii Rodziny we Wrocławiu (CHR) i Radek Zań zapraszają do współpracy, zachęcając do wolontariatu w CHR.

W chwili obecnej centrum jest czynne dwa razy w tygodniu po 8 godzin — jeśli miałoby być czynne częściej potrzebujemy wsparcia.

Wolontariuszem może być osoba, która dysponuje np. 4 godzinami czasu w tygodniu i mogłaby przychodzić do Centrum w miarę regularnie, żeby grafik był w miarę stały.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa panujące w Kościele, w czasie otwarcia w pomieszczeniach Kościoła będzie obecny również jakiś członek kościoła (np. starsza para misjonarska, która niestety nie mówi zbyt wiele po polsku).

Do zadań wolontariusza należałoby:

 • odpowiadanie na proste pytania użytkowników Centrum,
 • dokonywanie zapisów w grafiku,
 • pomoc osobom, które są pierwszy raz w Centrum, w odnalezieniu mikrofilmów i wyjaśnienie, jak się nimi posługiwać na czytniku,
 • w miarę możliwości i umiejętności komputerowych – wprowadzanie nowych mikrofilmów do systemu.

Grzegorz Mendyka dodał:

 • wolontariusz zostanie przeszkolony w zakresie info i korzystania z CHR
 • będzie też miał do dyspozycji czytnik mikrofilmów
 • dla zapewnienia regularnych dyżurów, jeżeli będzie nas więcej, łatwiej domówimy ewentualne zastępstwa w dyżurach

2. Współpraca z AP ws. PUR

Kolejna szansa dla ŚTG, to podjęcie współpracy z naszym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (AP).

Jakie zasoby wrocławskiego AP mogą szczególnie interesować członków naszego Towarzystwa?

Oczywiście dokumenty PUR — Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

bazy danych: AP/82/345/0 (ELA)

Podczas naszych ubiegłotygodniowych rozmów z AP uzgodniliśmy możliwość podjęcia współpracy:

 • my pomagamy, po przeszkoleniu, w przygotowaniu archiwaliów PUR do digitalizacji / skanowania,
 • AP udostępni nam skany PUR do indeksacji i poszukiwań genealogicznych.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do przyłączenia się do tego ciekawego i ambitnego projektu.

Dyskusja

Nasze czwartkowe spotkanie poświęciliśmy dyskusji nad powyższymi propozycjami; rozważyliśmy też inne zgłaszane sugestie i pomysły na działalność Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Komentarze

Teofil Lenartowicz 13.10.2013 (cytat) cowiemechanikolotnictwie.blogspot.com

(…) spotkaniem o którym pragnę kilka słów napisać, było spotkanie Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

(…) Warto podkreślić, że na woluntariuszy w celu podjęcia dyżurów w Centrum Historii Rodziny, a także do wykonywania prac nad materiałami PUR zgłosiło się kilkanaście osób. Należy pochwalić zgłoszonych kandydatów za chęć poniesienia tego pożytecznego trudu.

Myśl o tamtych powojennych latach przywołuje mi masę wspomnień, kiedy Polacy masowo wyjeżdżali na Ziemie Odzyskane. Byli to ochotnicy, którzy szukali na Ziemiach Zachodnich lepszego życia, ale w większości byli to ludzie siłą wyrzuceni ze swoich majątków i domów z terenów Wschodniej Polski zajętych przez Związek Radziecki. Byli to Ukraińcy przesiedlani z terenów Bieszczad i sąsiednich, a także bogu ducha winnych Łemków pomieszanych z Ukraińcami. Ta masa narodu przemieszczała się ze wschodu na zachód, jak to pokazano w filmie „Sami swoi”. Cała ta ludzka masa zapisana została w dokumentach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i jest skarbnicą wiedzy o tamtych czasach. Jeśli istnieje dziś możliwość udostępnienia tych dokumentów szerokiej rzeszy społeczeństwa, to należy podjąć taką inicjatywę i pomóc w jej wykonaniu. Chwała niech będzie tym, którzy przyczynią się do wykonania tego zaszczytnego dzieła.

Poza tym prezes Mendyka wspomniał o inicjatywie koleżanki Barbary Król zapraszającej do udziału w wycieczce do Gostynia 19 października, gdzie będzie można zwiedzić kilka ciekawych obiektów muzealnych. Rzucił także hasło stworzenia kroniki naszego ŚTG. Dzieje się w Towarzystwie bardzo wiele ciekawych rzeczy, które nie są należycie dokumentowane. Zaapelował do członków, aby chętni zgłosili chęć jej tworzenia. Nasunął mi się pomysł, aby to co powyżej napisałem było początkiem kroniki ŚTG. Kronika taka może być tworzona przez wszystkich, a uzupełniana zdjęciami, będzie jakby dopełnieniem szerokiej działalności Towarzystwa. W jaki sposób kronikę tworzyć, wymaga szczegółowego omówienia w gronie zainteresowanych osób. Obejrzyjmy poniżej kilka zdjęć ze spotkania ŚTG we Wrocławiu.

Na zakończenie apeluję do czytających. (…) jeśli interesuje Was genealogia rodzinna, to wstępujcie do Towarzystw Genealogicznych, które na pewno będą pomocą w Waszych poszukiwaniach.

Teofil Lenartowicz

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)