Dokumentowanie działalności ŚTG. Rozpoczęcie nowego cyklu wydawniczego PARANTELI, rok 2020

Chciałabym przypomnieć wszystkim naszym członkom i sympatykom, że jakiekolwiek działania podejmowane przez nich w zakresie inicjatyw genealogicznych  typu szkolenia, warsztaty, prezentacje, samodzielne badania prowadzone pod auspicjami ŚTG   mogą i powinny być udokumentowane pisemną notatką, sprawozdaniem lub artykułem, do wykorzystania w celach sprawozdawczych, archiwalnych  lub jako materiał  możliwy do opublikowania  w PARANTELACH.

Artykuły do PARANTELI, aby mogły ukazać się w bieżącym numerze, powinny być dostarczone  do końca pierwszego kwartału każdego roku. Późniejsze wchodzą do następnego numeru. Artykuł do druku musi spełniać następujące warunki:

  • Objętość materiału – ok. 10 stron formatu A4. Jest to wielkość wyjściowa, w uzasadnionych przypadkach więcej lub mniej.
  • Tekst napisany w Wordzie, zapisany jako DOC (nie PDF!) zgodnie ze wskazówkami edytorskimi. Bez zdjęć! W tekście tylko zaznaczone miejsca umieszczenia fotografii – fot 1, fot 2, fot 3., które powinny być dołączone w osobnym pliku i tak samo numerowane. Zdjęcia możliwie dobrej jakości, 300 DPI – JPG, TIFF lub PNG. Jeżeli autor nie potrafi wykonać skanów samodzielnie lub  w punkcie ksero czy zakładzie foto (skanowanie do pliku, w rozdzielczości min. 300 DPI)  można się umówić na fotografowanie, skanowanie, prosić o pomoc. Dołączony materiał zdjęciowy bardzo podnosi atrakcyjność tekstu, jednak za dużo zdjęć wprowadza chaos i utrudnia czytanie, proszę o tym pamiętać
  • Podpisy pod zdjęcia, zgodnie z numeracją, w oddzielnym pliku + imię, nazwisko autora zdjęcia lub info: „fot archiwum domowe Marianna Archiwalna”
  • Jeśli zdjęcia są skądś (Internet), pozwolenie na publikację lub informacja o domenie publicznej
  • Fotografia autora
  • Notka biograficzna autora (jeśli zamieszczał artykuł we wcześniejszych numerach, aktualizacja biogramu)
  • Afiliacja (przynależność, umocowanie) przy podpisie, w tekście (np. Marianna Archiwalna, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne)

Podsumowując:

Tekst artykułu w Wordzie

Folder z fotografiami do tekstu, podpisy

Własna fotografia do biogramu i biogram

 

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)