Spotkanie styczniowe 2010: VI Walny Zjazd

14.01.2010 od godz. 18:00 szczególne spotkanie Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, w noworocznej atmosferze powitania młodego 2010 r., przy kawie i ciasteczkach,  w gościnnych progach Centrum Historii Rodziny — Wrocław, Pl. Wolności 7/205.

Był to zarazem VI Walny Zjazd Członków ŚTG, zwołany stosowną uchwałą Zarządu ŚTG na zebraniu z 21 grudnia 2009 r., co zostało zaprotokółowane i uwiecznione na foto:

Natomiast w programie samego VI Walnego Zjazdu m.in.:

  • sprawozdania ustępującego zarządu ŚTG, sprawozdanie finansowe komisji rewizyjnej,
  • rozpatrzenie projektu zmian statutu ŚTG,
  • wybór władz ŚTG na następną kadencję:
    • do Zarządu wybrano następujących członków ŚTG: Grzegorz Mendyka (Prezes), Wiesław Nawrocki (Wiceprezes), Małgorzata Lubecka-Walusiak (Sekretarz), Ryszard Pawlikowski (Skarbnik), Maria Rągowska, Andrzej Kraszewski, Paweł Peter;
    • do Komisji Rewizyjnej: Andrzej Olejarz (Przewodniczący), Stanisław Ruciński, Andrzej Szczudło.

Zobacz też:

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)