Spotkanie listopadowe 2009

12.11.2009 spotkanie w gościnie u Radka Zania, Wrocław, Plac Wolności 7/205, g. 18:00. Zebranie poprowadził Andrzej Szczudło. W programie:

  • odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania,
  • relacja bieżąca z „Akcji Łambinowice” — R. Pawlikowski,
  • krótki raport nt. aktywności CHR we Wrocławiu — R. Zań,
  • wrażenia z wyprawy na Białoruś — A. Szczudło,
  • przygotowania do Walnego Zjazdu ŚTG — G. Mendyka,
  • kolejna próba uzyskania statusu OPP (konieczne zmiany w statucie) — M. Odrowąż, P. Bąk,
  • powrót do pomysłu uruchomienia „grupy kresowej” — G. Mendyka, F. Kromplewski
  • sprawy różne: nowi członkowie, nowe wydawnictwa (G. Mendyka o listach z Brazylii, A. Szczudło o podręczniku komputerowym dla seniora),
  • aktywność członków ŚTG na zewnątrz (G. Mendyka w Kaliszu, A. Szczudło w Wijewie etc.),
  • zapowiedź następnego spotkania w Sektorze3 (wstępny plan, czekamy na propozycje).

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)