Shrunk Expand

Biblioteka

szukasz biblioteki, w której się spotykamy? patrz tutaj

Zamieszczamy tu informacje o książkach i periodykach, które posiadamy w zbiorach Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz w prywatnych zbiorach członków i sympatyków ŚTG. Dzięki temu możemy sobie wzajemnie pomóc w wyszukaniu, sprawdzeniu, skopiowaniu lub udostępnieniu wybranych informacji lub pozycji w wykazie, zdalnie przez internet lub poprzez spotkania ŚTG. Członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego prosimy o przekazywanie przez internet lub na spotkaniach informacji o nowych nabytkach, które mogą zainteresować innych rodzinnych genealogów. Z pełnym i aktualnym wykazem można zapoznać się na spotkaniach ŚTG.

nazwisko autora

imię

tytuł

rok wydania

Allen Paul Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy 2006
Banach Andrzej Kariery zawodowe studentów UJ pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861 i 1917/1918 2009
Bartoszewski Józef Portrety wpisane w kryształ 1997
Battek Marek Słownik nazewnictwa krajowego polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego 2002
Bazylow Ludwik Historia Rosji 1985
Bąkała Krzysztof Genealogia. Praktyczny poradnik 2007
Berendt Elżbieta Mom jo skarb. Dolnośląskie świętowanie- miejsca, rzeczy, rytuały 2013
Berendt Elżbieta Mom jo skarb. Pamięć rzeczy w tradycjach dolnośląskich 2014
Bielecki Stefan Kopalnie węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej (1785-1995) 2008
biuletyn Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej 2014
Bogucka i inni Maria Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej 1986
Bogucka i inni Maria Dynastie panujące w Polsce. Tablice genealogiczne rodów 2007
Bolewski Andrzej Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945 1989
Boras Zygmunt Książęta piastowscy Śląska 1974
Borowski Andrzej Słownik sarmatyzmu 2001
Boruta Mirosław Nazwisko: tożsamość i więzi rodzinne: interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny 2008
Borzymińska Zofia Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych, XIX wiek 1994
Borzymińska Zofia Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, XIX wiek 1993
Branicka-Wolska Anna Listy nie wysłane 1993
Breza Edward Nazwiska Pomorzan: pochodzenie i zmiany. Tom II 2002
Broda Józef Dzieje ruchu związkowego robotników drzewnych i pracowników leśnictwa w Polsce do 1939 1977
Brylińska i inni Elżbieta 50 lat Zespołu Szkół Ogólnokształconcych im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich 1995
Bystroń Jan Nazwiska polskie 1993
Bystroń Jan Tematy, które mi odradzono 1980
Caban Wiesław Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873 2001
Celej Anna Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980-2001 2006
Choińska-Mika Jolanta Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów 1998
Ciepiela Bolesław Materiały Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego. Rocznik 4-5 2008
Cieplik Kazimierz Indeks osób zmarłych w Poznaniu w okresie 29.12.1917-15.11.1918 r. opracowany w oparciu o anonsy w dzienniku Kurjer Poznański
Cieślak Jan Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu 2005
Cieślikowa i inni Aleksandra Indeks a tergo do słownika staropolskich nazw osobowych 1993
Cieślikowa i inni Aleksandra Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku: wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. Tom I, A-G 2007
Cieślikowa i inni Aleksandra Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe. Część 1 2000
Cieślikowa i inni Aleksandra Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. Część 2 2000
Cieślikowa i inni Aleksandra Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe. Nazwy osobowe pochodzące od etników. Częśc 3 i 4 2000
Cieślikowa i inni Aleksandra Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego. Część 5 2000
Cieślikowa i inni Aleksandra Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy heraldyczne. Część 6 2000
Cieślikowa i inni Aleksandra Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Suplement. Rozwiązanie zagadek staropolskiej antroponimii. Część 7 2000
Cofałka Jan Ślązacy i Kresowiacy 2011
Cumft i inni Olgierd Księga lotników polskich. Poległych, Zmarłych i Zaginionych 1939-1946 1989
Czapliński i inni Władysław Atlas historyczny Polski 1993
Czapliński i inni Marek Historia Śląska 2002
Czekaj Magda Historyczne nazwiska ludności Olesna 2003
Czopek-Kopciuch Barbara Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry 2004
Czub Robert Gostyńscy regioniści. Franciszek Glura 1935-1994 2000
Derwich i inni Marek Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Rzeczpospolita Szlachecka 1586-1795 2003
Dębowska i inni Maria Duchowieństwo diecezji łuckiej: ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945 2010
Domińczak i inni Michał Typologia łódzkiej kamienicy 2016
Dudziński Paweł Alfabet heraldyczny 1997
Dybalska i inni Wanda Akta W 2005
Einhorn Erin Ukryte stronice 2010
Eisenbach Artur Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku 1983
Ejsmont Tadeusz Ejsmontowie 2009
Ejsmont Tadeusz Ejsmontowie 2009
Epsztein Tadeusz Spis ziemian Rzeczypospolitej w r. 1930, woj. warszawskie 1991
Fastnacht-Stupnicka Anna Saga wrocławska. 74 opowieści rodzinne 2015
Fastnacht-Stupnicka Anna Zostali we Lwowie 2010
Fedorowicz i inni Janina Marianna i róże. Dzieje rodzin wielkopolskich – ziemianie XIX-XX wieku 1977
Fiedler Florian Powstanie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918-1919 2007
Formanowicz Mariusz Rodowody mieszczan bukowskich. Wstęp do genealogii bukowian (XVI-XIX wiek) 2015
Furmanek i inni Jerzy Jerzy Lanc. Nauczyciel 2006
Gajewski Benedykt Domaradz: wieś nad Stobnicą 1997
Gajewski Benedykt Golcowa. Szkice z dziejów wsi 1989
Gałczyńska Kira Srebrna Natalia 2006
Gizowski Mariusz Herby patrycjatu gdańskiego 1999
Golik-Prus Aleksandra Różnorodność formuły "non omnis moriar" w łacińskich wpisach sztambuchowych przelomu XVI i XVII wieku 2004
Gołaszewski i inni Janusz Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku 2016
Gontarz Jan W prawnukach Franciszka Gontarza z Roztocza odradza się życie 2016
Gontarz Jan Wspomnienia członków Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 1939-1945 2014
Gontarz Jan Historia Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 1946-2002 2013
Goś Edmund 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Wykaz żołnierzy poszczególnych pododdziałów 2016
Góralski Zbigniew Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce 2000
Górny Marek Genealogia. Studia i materiały historyczne. Tom I 1991
Górski i inni Zbigniew Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Część II Województwo Sieradzkie, Łęczyckie, Brzesko-Kujawskie, Inowrocławskie i Ziemia Dobrzyńska 1996
Górzyński i inni Sławomir Herby szlachty polskiej 1990
Grudziński ks. L Księga kaliska 1996
Grzenia Jan Nasze imiona. 200 najbardziej popularnych imion w Polsce w XX w. 2002
Gucia i inni Dobrosława Jako cię widzą, tako cię piszą. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych I połowy XIX wieku 2014
Haisig Marian Śląski rodowód państwowego godła Polski 1993
Haptaś i inni Krzysztof Liber copulatorum parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu 1762-1777 2006
Harasimowicz i inni Jan Encyklopedia Wrocławia 2006
Helsztyński Stanisław Uczeń Amosa 1976
Hołubecka-Zielnica i inni Aleksandra Był taki czas. Pogranicze polsko-niemieckie (Syców-Kępno-Ostrzeszów) 2011
Hubner i inni Paweł Biblioteka publiczna miasta i gminy w Gostyniu 1947-2007 2007
Imiołek Irena Tajne nauczanie w latach 1939-1945 oraz historia Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Górniczej 2009
Jagiełło i inni Michał Bitewnik łódzki 1914. Numer specjalny 2016
Jakubowicz Krzysztof Herby szlacheckie na Śląsku: podręczny herbarz rycerstwa, mieszczaństwa i innych osób nobilitowanych na terenie rdzennie śląskich do roku 1618 2001
Jamroziak i inni Wojciech Z lat okupacji. Wspomnienia Wielkopolan o życiu codziennym 1939-1945 1983
Janicki Jerzy Cały Lwów na mój głów … Alfabet lwowski 1993
Jans Jan Wykaz ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym Obwodu Wołyńskiego w Łucku i Równem 2012
Jastrzębski Bogdan Opowieści rodzinne 2002
Jędraszewski Wojciech Notatnik. Moi przodkowie 2013
Jędrychowska Barbara Polscy zesłańcy na Syberii 1830-1883 1982
Jurgielewiczowa Irena Byłam, byliśmy. Wspomnienia 1997
Kabaciński i inni Ryszard Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789. Część II Województwo sieradzkie, Tom I. Powiaty Sieradzki i Szadkowski 2004
Kabaciński i inni Ryszard Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789. Część II Województwo sieradzkie, Tom II. Powiaty piotrkowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski 2007
Kamiński Bronisław Saga kudowska 2012
Karczmarek i inni Michał Wrocław 1947. Fotografie lotnicze 2009
Karwat Janusz Maksymilian Jackowski 1815-1905 2005
Kazańczuk Mariusz Staropolskie legendy herbowe 1990
Kaźmierczak Tadeusz Śmierć arcyksięcia Rudolfa 2006
Kieniewicz Stefan Dereszewicze 1863 1986
Kolińska Krystyna Zamek na lewych papierach 1979
Kołodziej Edward Emigracja z ziem polskich i Polonia: 1831-1939: Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce 1997
Kopeć Andrzej Andrzej Wierzbowski regionalista ze Szczekocina 2007
Król Barbara Ród Krajków z Pępowa 2012
Kruszewski Tadeusz Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia 1873-1997 1997
Kuchowicz Zbigniew Miłość staropolska: wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku 1983
Kuchowicz Zbigniew Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku 1972
Kujawski ks. Witold Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze 2011
Kula i inni Witold Listy emigrantów z Brazyli i Stanów Zdjednoczonych 1890-1891 2012
Kulikowski Andrzej Wielki Herbarz Rodów Polskich 2005
Kunert Andrzej Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom I, II 1987
Kwaśny Zbigniew Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850 1997
Kwaśny Zbigniew Księga pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850 1998
Laskowicz Paweł Księga genealogiczna twojej rodziny 2005
Laszuk Anna Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce 2000
Lazar Andrzej Genealogia Polska. Rody Zagłębiowskie 2012
Leitgeber Sławomir Dzieje rodziny Leitgeberów od XVIII do XX wieku 2002
Lenartowicz Teofil Notatnik syberyjskiego zesłańca 2016
Lisowski Andrzej Lisowscy Grodzieńszczyzny herbu Lis 2017
Little Peter Zapisane w genach 2005
Łagiewski Michał Wrocław wczoraj. Breslau gestern 1998
Łojko Jerzy Średniowieczne herby polskie 1985
Łuczak i inni Czeslaw Zrodziła ich ziemia mogileńska 1997
Łukasiewicz Mariusz Armia księcia Józefa 1813 1986
Łukaszewicz Józef Listy z Kaługi 2014
Łukaszewicz Antoni Kujawskie legendy. Tom I
Łysiak Edward Kresowa opowieść Michał. Tom I 2013
Łysiak Edward Kresowa opowieść Julia. Tom II
Łyskanowski Marcin Zapiski warszawskiego konsyliarza 1965
Machnik Leszek Fotografie powstańców styczniowych: w zbiorach gabinetu grafiki zakładu narodowego imienia Ossolińkich: katalog 2002
Maćkowiak i inni Barbara Polskie komputery rodziły się we Wrocławiu. Rola WZE ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce 2017
Magdziarz i inni Zbigniew Nadburmistrzowie i inni urzędnicy Magistratu Wrocławia 1808-1933 2007
Maleczyńska Ewa Szkice z dziejów Śląska 1953
Malek Vlastimil Kladski sbornik IX 2012
Markiewicz i inni Tomasz Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku 2012
Martenka Henryk Nazwiska od imion 2011
Martenka Henryk Skąd się wzięło moje nazwisko 2006
Mączak i inni Antoni Dynastie Europy 1997
Mehring Walter Müllerowie: kronika niemieckiego rodu; Noc tyrana 1987
Michalkiewicz Stanisław O rzeźniku Gracy, zmowie tworkowskiej i powstaniu chłopskim 1811 1985
Michałowski i inni Andrzej Cmentarze na dawych Kresach Wschodniej Rzeczypospolitej. Cmentarz polski w Żytomierzu. Tom II 1999
Mieres Mateusz Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej 1991
Mieroszewski Stanisław Kilka słów o heraldyce polskiej /reprint/ 1887
miesięcznik Verbum nobile nr 16. Pismo środowiska szlacheckiego
miesięcznik Verbum nobile nr 19. Pismo środowiska szlacheckiego
Mikołajczyk Witold Pocztówkowe sentymentalia. Gmina Bojanowo 2010
Mikulski Teofil Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego 1995
Mizia Stefan Historia Śląska. Popularny zarys dziejów 2000
Molenda Liliana Dawne statusy i zawody. Glosariusz niemiecko-polski opatrzony przykładami odręcznego zapisu z akt pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski (1874-1918) 2016
Moszyński Adam Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk 1989
Myśliwski Grzegorz Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek): centrum czy peryferie? 2009
Newerla Paweł Raciborski przewodnik genealogiczny: historia Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu z poradami dla poszukujących swoich przodków 2007
Nicieja Stanisław Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1989
Nowaczyk Małgorzata Rodzinne drzewo zdrowia. Genetyka dla każdego 2007
Omelaniuk Anatol Dolny Śląsk nr 7 1999
Ordyłowski Marek Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948 1991
Orzechowski i inni Jan Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, 1621-1677, 1697-1712. Tom II-VI 2003
Orzechowski i inni Kazimierz Dolny Śląsk: podziały terytorialne od X do XX wieku 2008
Pater Józef Księga Henrykowska /reprint/ 1991
Pawlak Ireneusz Dzieje Rodu Sroków 2009
Piątkowski i inni Sebastian Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Tom II. Metryki chrztów. Kościół św. Jana Chrzciciela 1621-1636 2001
Piątkowski i inni Sebastian Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Tom III. Metryki chrztów. Kościół św. Jana Chrzciciela 1637-1660 2002
Piątkowski i inni Sebastian Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Tom IV. Metryki chrztów. Kościół św. Wacława 1636-1696 2002
Piątkowski i inni Sebastian Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Tom V. Metryki chrztów. Kościół św. Wacława 1697-1712 2003
Piątkowski i inni Sebastian Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Tom VI. Metryki chrztów. Kościół św. Jana Chrzciciela 1661-1677 2003
Piechowski Jerzy Herby, magia, mity 1995
Piechowski Jerzy Ukryte światła herbów 1991
Pietrzykowski Ryszard Dionizy Czachowski, 1810-1863 1993
Prinke i inni Rafał Królewska krew; polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących 1997
Przybylski Marian Historia listami pisana 2009
Przybyszewski Andrzej Firlejowie herbu Lewart 2008
Pudło Kazimierz Powrót do mego liścianego rowu 2014
rocznik Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego 2001 2001
rocznik Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego 2003-2004 2003
rocznik Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego 2017 2017
rocznik Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Tom I 2006
rocznik Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Tom V 2010
rocznik Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Tom XI
rocznik Parantele 1. Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu 2016
rocznik Parantele 2. Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu 2017
rocznik Rocznik Dzierżoniowski 2001
rocznik Rocznik Dzierżoniowski 2005
rocznik Rocznik Dzierżoniowski 2007
rocznik Rocznik Dzierżoniowski 2009
rocznik Rocznik Dzierżoniowski 2012
rocznik Rocznik Dzierżoniowski 2014
rocznik Rocznik Gostyński nr 3 2016
rocznik Rocznik Gostyński nr 4 2017
rocznik Rocznik Lubelskiego Towarszystwa Genealogicznego 2009
rocznik Rocznik Lubelskiego Towarszystwa Genealogicznego 2015
rocznik Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2009
rocznik Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 2009 2009
rocznik Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 2011 2011
rocznik Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 2013 2013
rocznik Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 2014 2014
rocznik Zeszyt 1. Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu 2012
rocznik Zeszyt 2. Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu 2015
rocznik Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia. Tom I 2011
rocznik Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia. Tom II 2012
rocznik Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia. Tom III 2013
rocznik Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia. Tom VI 2014
Rosowska i inni Ewa Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. Tom I. 2013
Rosowska i inni Ewa Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. Tom II. 2014
Róg Maciej Genealogia Praszkowska 2017
Rudnicka-Fira Elżbieta Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska 2006
Rumiński Andrzej Cmentarz parafialny św. Rodziny we Wrocłwiu. Przewodnik biograficzny 2010
Rymut Kazimierz Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. Tom 1, A-K 1999
Rymut Kazimierz Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. Tom 2, L-Ż 2001
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 1, A-B 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 2, C-D 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 3, E-G 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 4, H-Kl 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 5, Kł-L 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 6, Ł-N 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 7, O-Q 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 8, R-Sr 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 9, St-T 1994
Rymut Kazimierz Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 10, U-Ż 1994
Rynkowski M Galicyjska rodzina Mazaków 2005
Rynkowski M Wielka księga przodków Emilii Rynkowskiej 2017
Rynkowski M Kronika rodzinna: 222 lata, 9 pokoleń 2012
Samozwaniec Magdalena Błękitna krew 2008
Skrzypkowski Mirosław Gniezno. Pierwsza stolica Polski 2008
Sokołowska i inni Marianna Księga Kaliska. W stulecie urodzin Marii Dąbrowskiej 1996
Sprungala Martin Wsie na pograniczu głogowsko-wielkopolskim. Zarys dziejów wybranych miejscowości. 2010
Sprungala Martin Jahrbuch Weichsel-Warthe 2017 /j. niemiecki/ 2017
Sprungala Martin Jahrbuch Weichsel-Warthe 2018 /j. niemiecki/ 2018
Stuhr Jerzy Stuhrowie. Historia rodzinna 2008
Suchodolski Bogdan Polska i Polacy 1983
Suleja i inni Teresa Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 2005
Szalewicz Andrzej Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy od jednego przodka 2008
Szcześniak Andrzej Katyń. Tło historyczne, fakty, dokumenty 1989
Szczygieł Jerzy Legenda o narodzinach Kazimierza Wielkiego 2017
Szejnert Małgorzata Wyspa klucz 2009
Szychowiak B Przemiany. Historia Wrocławskiej Fabryki od Wrocławskiej Fabryki Mydła poprzez WZChG POLLENA do PZ CUSSONS S.A. 2013
Ślusarek i inni Krzysztof Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Tom 1 2016
Ślusarek i inni Krzysztof Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Tom 2 2016
Ślusarek i inni Krzysztof Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Tom 3 2016
Ślusarek i inni Krzysztof Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Tom 4 2016
Ślusarek i inni Krzysztof Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Tom 5. Indeksy 2016
Świderska-Włodarczyk Urszula Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku 2017
Święcicki Józef Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej. Powstanie Listopadowe 1982
Tarnowski Andrew Rdzawe szable. Blade kości 2010
Terlecki Olgierd Barwne życie szarej eminencji 1981
Tomaszewski Roman Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920) 2002
Triecziło A Genealogiczne zapiski Ukrainskiego Heraldycznego Towarzystwa 2001
Trzaskowska i inni Grażyna 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-2015). Katalog wystawy 2015
Tutak i inni Melania Płaszów 1912-2012: w stulecie przyłączenia Płaszowa do Krakowa 2012
Wawoczny Grzegorz Zabytki powiatu raciborskiego 2007
Wermes i inni Martina Bestandsverzeichnis der Abt (j. niemiecki) /Część 1: Zbiory kościelne wschodnich prowincji Posen, Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza i Śląska/ 1997
Wermes i inni Martina Informator. Zasoby Archiwum w Lipsku: Bestandsverzeichnis T1; Posen, Prusen, Pommer, Schlesien 1997
Wiśniewski Rodryg Jam mam to nazwać? 2015
Wolff Józef Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku /reprint/
Woźniak Halina Walenty Orchowski. W służbie Bogu, ludziom i Ojczyźnie 2009
Wrzesiński i inni Wojciech Dolny Śląsk. Monografia historyczna 2006
Zaniewska i inni Teresa Światło wśród burzy: szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej 2004
Zawadzki Jarosław 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce 2002
Znamierowski Alfred Herbarz rodowy 2004
Znamierowski Alfred Insygnia, symbole i herby polskie 2003
Żebrowski Rafał Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium 1993
Biuletyn IPN nr 1-2/2017 2017
Meine Familien Chronik 2004
Książka telefoniczna instytucji Berlina 2017-2018 2017
Encyklopedia Wrocławia 2006
Muzea domowe. Materiały informacyjno-metodyczne. 3 2017


Komentarze są zamknięte.