Ochrona danych

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), dobra osobiste takie jak prywatność czy kult pamięci o osobie zmarłej, w przypadku ich zagrożenia lub naruszenia, podlegają ochronie.

Wszystkie osoby wymienione na witrynie jako członkowie Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (aktualni lub którzy przewinęli się od początku ŚTG, albo którzy już zmarli), składając na początku deklarację członkowską, podjęli się przestrzegania uchwał stowarzyszenia (§ 15 pkt 1 statutu) i uczestniczenia w celach ŚTG, w tym wymiany doświadczeń między osobami w kraju i za granicą (§ 9 pkt 8 statutu). W tym celu, witryna umożliwia poznanie nazwisk i terenów genealogicznych zainteresowań swoich członków.

Oczywiście, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i dóbr osobistych, jeżeli ktoś nie chce współpracować na zasadach statutowych z innymi członkami ŚTG, na wyraźne żądanie, jego dane zostaną usunięte z listy członków.

Dane osobowe zmarłych zgodnie z opinią GIODO nie stanowią danych osobowych.