Odeszli do przodków

Lista zmarłych członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego:

(data ostatniej aktualizacji: 08.01.2018)

 1. † 1995 Krzysztof SKUDLARSKI (*1930)
  nr leg. czł. 12/1992
  patrz biogram, nekrolog
 2. † 2002 Sergiusz ZIELIŃSKI (*1940)
  nr leg. czł. 98/2000(?)
  przewodniczący zarządu ŚTG III kadencji (2000–2002)
 3. † 2007 Marian Franciszek NOWAK (* 1929)
  nr leg. czł. 106/2003
  patrz nekrolog, archiwum-spuścizna
 4. † 2010 Czesława LUBOWICKA (* 1931)
  nr leg. czł. 011/1992
  poch. Osobowice (FindAGrave)
 5. † 2010 Alina Maria KOSZARSKA-STREUBEL (* 1941)
  nr leg. czł. 61/1995
  pochodzenie/zainteresowania: Podkarpackie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
  patrz Koszarski i Streubel
  zob. Urszula Siewiera, Alina Koszarska-Streubel. Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci (w:) Zeszyty ŚTG nr 1 (2012) rozdz. IV Sylwetki s. 183÷184, ISBN 978-83-933995-1-2 (ISSN 2299-9388)
 6. † 2011 Stanisław RUCIŃSKI (* 1929)
  nr leg. czł. 129/2006
  pochodzenie/zainteresowania: Pomorze, Mazowsze
  patrz nekrolog (nekrolog), blog
  zob. Skąd ci Rucińscy (w:) Zeszyt ŚTG nr 1 (2012) ISBN 978-83-933995-1-2
 7. † 2012 Beata Maria PUCZKA (* 1940)
  nr leg. czł. 168/2009
  pochodzenie/zainteresowania: Węglówka / Korczyna (Podkarpackie)
  patrz BG UŚ, nekrolog
 8. † 2012 Wanda KNOBLOCH-WOJTAKOWSKA (* 1938)
  nr leg. czł. 4/1992
  patrz Facebook, nekrolog, pogrzeb
  pochodzenie/zainteresowania: Lwowskie, Palatynat, Wirtembergia
 9. † 2013 Adam W. PLEŚNAR (* 1935)
  nr leg. czł. 6/1992
  patrz Wikipedia
 10. † 2015 Andrzej Józef LAZAR (* 1954)
  nr leg. czł. 111/2004
  patrz nekrolog, pogrzeb, WikiZagłębie, ŚIL
  zam. Gródków — ZGK
  pochodzenie/zainteresowania: Śląskie, Czechy, Rumunia
  europonto.eu/lazar,www.lazar.of.pl, www.lazar.net.pl
  zob. Anna Poznar, Wspomnienie o Andrzeju Lazarze (w:) Parantele ŚTG nr 1 (2016) rozdz. V Pro Memoria s. 311÷313, ISSN 2451-4136
 11. † 2015 Włodzimierz Andrzej PRZYBYŁA (* 1949)
  nr leg. czł. 215/2014
  patrz nekrolog
 12. † 2016 Paweł Antoni PETER (* 1948)
  nr leg. czł. 120/2005
  patrz nekrolog
  zob. Maria Rągowska, Wspomnienie o Pawle Peterze (w:) Parantele ŚTG nr 1 (2016) rozdz. V Pro Memoria s. 315÷316, ISSN 2451-4136
 13. † 2017 Wiesława Marta BIEDA (* 1925)
  nr leg. czł. 127/2006
  patrz nekrolog, pogrzeb
  wspomnienie: Joanna Szeliga, Moja Mama i genealogia (w:) Parantele ŚTG nr 2 (2017) rozdz. VI Pro Memoria s. 263÷264, ISSN 2451-4136
 14. † 2017 Teresa KROCZAK (* 1953)
  nr leg. czł. 198/2013
  patrz nekrolog
  wspomnienie: Parantele ŚTG nr 3 (2018)
  wspomnienie: Varia Genealogica (SOG) nr 2 (2018)

Zobacz też: