Zagłębiowskie Koło Genealogiczne

W lutym 2008 r. powstało Zagłębiowskie Koło Genealogiczne Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w Sosnowcu z inicjatywy Andrzeja Lazara przy sosnowieckiej Wyższej Szkole Humanitas. W styczniu 2016 r. koło rozwiązało się w celu usamodzielnienia, zakładając odrębne Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne w Sosnowcu.

historyczne logo ZKG


Komentarze są zamknięte.