KRS

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne założyliśmy 8 kwietnia 1992 r., zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 26 maja 1992 r. pod numerem Rej. A St. 252/92. Zgodnie z danymi z rejestru REGON, stowarzyszenie rozpoczęło działalność 23 lipca 1992 r.

Wskutek rejestracji weryfikującej w dniu 17 października 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne wpisano do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000053876.

Numer identyfikacji podatkowej NIP Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego: 896-10-02-211.

Numer identyfikacyjny REGON Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w Głównym Urzędzie Statystycznym: 930068825.Komentarze są zamknięte.