• Archiwa Tagów Esperanto
 • Zaproszenie od esperantystów 13.12.2015

  Teresa Pomorska i Bogdan Dembiec ze Śląskiego Związku Esperanckiego (Silezia Esperanto-Asocio) bardzo gorąco i serdecznie zapraszają na 13 grudnia o godzinie 15, do Klubu Pod Kolumnami przy placu  św. Macieja 21 we Wrocławiu, gdzie odbędzie się impreza wieńcząca projekt Mikrogranty ESK Wrocław Stolica Kultury 2016, w ramach którego wydrukowany będzie śpiewnik Europo Kantas.

  W śpiewniku znajdzie się ponad 100 piosenek (w różnych językach europejskich i esperanto) wybranych w ankietach, oraz przez komisję konkursową. Wierzymy, że wydany śpiewnik będzie używany w szerokim zakresie.

  KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

  Spotkanie „Każdy śpiewać może” jest zwieńczeniem projektu pod tym samym tytułem, zrealizowanego przez Śląski Związek Esperancki (ŚZE) w ramach Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016.
  Główną ideą mikroGRANTów jest wsparcie inicjatyw mieszkańców Wrocławia tak, aby każdy mógł zaproponować swoje działanie artystyczne, społeczne lub kulturalne i włączyć się w budowanie programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dzięki temu programowi powstał śpiewnik „Europo kantas” (w wersji wydrukowanej dużą czcionką i alfabetem Braille’a ). Wieloletnią tradycją organizowanych przez ŚZE spotkań jest wspólne śpiewanie. Ma ono walor edukacyjny – jest pomocne przy nauce języków, w głębszym poznawaniu różnych kultur (w tym esperanckiej) oraz promocyjny dotyczący propagowania wartości ogólnoludzkich i europejskich. Wspólne śpiewanie łączy ludzi – buduje wspólnotę celu i wartości; czasem skłania do zadumy i refleksji. Daje po prostu RADOŚĆ!

  KELKAJ VORTOJ PRI LA PROJEKTO

  La renkontiĝo „Ĉiu povas kanti” estas la kronigo de la projekto
  sub la sama titolo, realigita de Silezia Esperanto-Asocio (SEA) kadre de la Programo por Kunorganizado de Projektoj :
  mikroGRANTOJ de Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo 2016.
  La ĉefa ideo de mikroGRANTOJ estas subteno por iniciatoj de loĝantoj de Vroclavo tiamaniere , por ke ĉiu povu proponi sian artan, socian aŭ kulturan agadon kaj partopreni en kreado de la programo de Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo 2016.
  Danke al tiu programo estis kreita ĉi-tiu kantaro „Eŭropo kantas”
  ( en la versio presita grandlitere kaj en brajla alfabeto).
  Multjara tradicio de la renkontiĝoj organizitaj de SEA estas komuna kantado. Tio havas la edukan valoron – ĝi helpas lerni aliajn lingvojn, pli profunde ekkoni diversajn kulturojn (inkluzive la esperantan), kaj promocian valoron koncerne propagon de eŭropaj kaj universalaj homaj valoroj. La komuna kantado kunligas la homojn – kunkreas etoson de komuna celo kaj komunaj valoroj; ofte igas pripensadon. Ĝi donas ĝojon.


 • Grudniowe spotkania i zaproszenia

  ŚTG

  Szanowni Państwo!

  1. Powiadamiam, że w II-gi czwartek grudnia, 11.12.2014 g. 18:00
   w bibliotece F34 jak zwykle zebranie ŚTG.
  2. Zapraszam Członków i Sympatyków ŚTG w piątek 12.12.2014 o g. 17 do biblioteki F34 na świąteczne spotkanie genealogów:  będą przekąski, napoje i ciekawa międzynarodowa genealogia
  3. Zapraszam na promocję książki ANNY FASTNACHT-STUPNICKIEJ
   SAGA WROCŁAWSKA 74 opowieści rodzinne
   Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00
   w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58
   Dyskusję z udziałem Autorki poprowadzi prof. Zdzisław Winnicki

  Grzegorz z Wrocławia Mendyka

  Zwrot książek

  Marek Rogacki prosi o zwrot następujących książek

  Podaję tytuły z  mojej biblioteczki,które są w obiegu.

  • T.M.W. „Pionierzy Wrocławia 9.V.1945 – 31.VII.1945 r.”
  • Maciej Łagiewski „Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu”
  Pozdrawiam — Marek

  Klub Esperanto

  Klub Esperanto zaprasza osoby interesujące się językami i kulturą różnych krajów europejskich na romantyczny wieczór przy świecach (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A, czwartek 4 grudnia 2014 r. godz. 19). W programie:
  • muzyka, poezja, przysłowia, aforyzmy, anegdoty, fraszki
  • piosenki w różnych językach europejskich i sylwetki piosenkarzy
  • gry językowe w różnych językach europejskich
  • wspólny śpiew (karaoke), humor, dowcipy.

  Następne wieczory przy świecach będziemy organizowali w każdy czwartek w godz. 19-21. Prosimy zachęcić do uczestnictwa w tych wieczorach swych krewnych i znajomych, którzy znają lub uczą się języków obcych.

  Więcej informacjo o tych wieczorach znajduje się na stronach:

  pozdrawiamy — Teresa Pomorska i Edward Wojtakowski

   Kresy

  Związek Szlachty Polskiej oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego — zapraszamy 5-6 XII 2014 r. do udziału w dwudniowej konferencji pt. „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej-ludzie stamtąd”.
  Adam Biliński Prezes Oddziału Wrocław