Parantele 2 (2017)

okładka – Parantele 2 (2017)
okładka – Parantele 2 (2017)

METRYKA PUBLIKACJI:

rodzaj czasopismo
tytuł krótki Parantele
tytuł średni Parantele rocznik ŚTG
tytuł pełny Parantele. Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu
numer 2 (2017), patrz poprzedni/następny
forma papierowa
okładka miękka
objętość 266 stron
nakład 120 egzemplarzy (kontakt)
forma dystrybucji nieodpłatna działalność pożytku publicznego (można wpłacić darowiznę na cele statutowe) – kontakt
data publikacji 09.09.2017
miejsce publikacji Wrocław
wydawca Śląskie Towarzystwo Genealogiczne KRS 0000053876 NIP 8961002211 REGON 930068825
redaktor naczelny Maria Rągowska
redakcja Mieczysława Skarżyńska, Maria Odrowąż
korekta Maria Rągowska
skład i łamanie Robert Błaszak
okładka Maria Rągowska
druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI s.c. Wrocław
ISSN 2451-4136
znak sprawy ŚTG.2017.004

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp s. 5
 • ROZDZIAŁ I: 25 LAT ŚTG WE WROCŁAWIU s. 9

  • [Andrzej Kraszewski], Pierwsza dekada ŚTG (lata 1992–2002) s. 11
  • Edward Wojtakowski, Najpierw było Esperanto s. 17
  • [Protokół Zebrania założycielskiego stowarzyszenia p.n. „Śląskie Towarzystwo Genealogiczne”, które odbyło się we Wrocławiu przy ul. Dubois 3 w dniu 8 kwietnia 1992 r.] s. 21
  • [Protokół Walnego Zjazdu Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbyło się we Wrocławiu przy ul. Dubois 3 w dniu 25 czerwca 1992 r.] s. 25
  • [wniosek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Śląskie Towarzystwo Genealogiczne” o rejestrację stowarzyszenia] s. 28
  • [Protokół II Walnego Zjazdu Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbyło się we Wrocławiu przy ulicy … w dniu 24 września 1995 r.] s. 29
  • Protokół III Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Genealogicznego, który odbył się we Wrocławiu przy ul. Dubois 3 w dniu 15 kwietnia 2000 r. s. 36
  • Andrzej Szczudło, Refleksje po walnym, czyli powrót do korzeni [2000 r.] s. 43
  • Paweł Peter (†), Maria Rągowska, Spotkania Zamkowe s. 47 (por. artykuły)
   • I Moszna k. Prudnika maj 2006
   • II Książ k. Wałbrzycha październik 2006
   • III Będzin maj 2007
   • IV Leśnica (Wrocław) październik 2007
   • V Racibórz czerwiec 2008 (por. artykuł)
   • VI Brzeg wrzesień 2009
   • VII Leśnica 2011
   • VIII Pawłowice lipiec 2016 (por. artykuł)
  • Maria Rągowska, Lipcowe spotkania na RUSZTowaniu. Piętnastoletnia tradycja s. 55 (por. artykuły)
  • Śląskie Towarzystwo Genealogiczne. Chronologiczne zestawienie ważniejszych wydarzeń w latach 1992–1997 s. 61
  • Władze Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu s. 67
  • Zmarli członkowie ŚTG s. 71 (por. artykuł)
 • ROZDZIAŁ II: 25-LECIE ŚTG s. 73

  • [plakat jubileuszowy: Komitet Honorowy i patronat s. 75, program konferencji s. 76]
  • Maria Rągowska, Relacja z przygotowań i obchodów jubileuszu 25-lecia ŚTG s. 77
  • Osoby biorące udział w przygotowaniach do jubileuszu 25-lecia ŚTG s. 92
  • Wystawa w Archiwum Państwowym [we Wrocławiu] pt. „Archiwa Rodzinne Genealogów” w dniach 9 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2017 r. w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu s. 93
  • Wystawa w CH Zajezdnia towarzysząca obchodom 25-lecia ŚTG, czynna od 19 czerwca do 3 lipca 2017 r. s. 95
  • Publikacje ŚTG s. 97
 • ROZDZIAŁ III: HISTORIE RODZINNE [s. 101]

  • Juliusz Zieliński, Wypis z Protokołu spraw wywodowych Witebskiego Szlacheckiego Zebrania Deputowanych z dnia 26.04.1823 roku Szczotkowscy Herbu Łodzia s. 103
  • Andrzej Szczudło, Cenne przypadki s. 113
  • Mieczysława Skarżyńska, Zesłańcy Sybiru – Mikosowie i Sankowscy s. 117
  • Ryszard Kołodziejczak, Zanim powstał znak Rodła s. 145
 • ROZDZIAŁ IV: ŹRÓDŁA I MATERIAŁY s. 155

  • Krystyna Wilczyńska, Osobowice pod zarządem rodziny s. 157
  • Janusz Gołaszewski, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, wiodąca instytucja archiwalna na Dolnym Śląsku s. 171
  • Anna Dziatczyk, Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) i prawa autorskie w kontekście konkursu edukacyjnego „z rodzinnego archiwum” s. 203
  • Edward Wojtakowski, Potomkowie braci czeskich s. 211
 • ROZDZIAŁ V: PROMOWANIE GENEALOGII s. 225

  • Maciej Adam Markowski, Popularyzacja genealogii s. 227
  • Grażyna Rychlik, Co zrobić z odnalezionymi informacjami o naszych przodkach? s. 231
  • Andrzej Szczudło, Blog zamiast pamiętnika s. 239
  • Maria Rągowska, Popularyzacja, czyli dzielenie się s. 243
 • ROZDZIAŁ VI: PRO MEMORIA s. 257

  • Jacek Maciejowski (1930–2016) inżynier mechanik, żeglarz i instruktor żeglarstwa s. 259
  • Joanna Szeliga, Moja Mama i genealogia [Wiesława Bieda] s. 263 (por. artykuł)
 • Spis treści s. 265

WSTĘP:

Po raz kolejny oddajemy w ręce czytelnika naszą publikację. Jak zawsze z niepokojem, czy sprostaliśmy zadaniu i nadzieją na uznanie czytelników. Drugi tom rocznika Parantele jest szczególny, ponieważ ukazuje się w 2017 r., w którym przypada też dwudziesta piąta rocznica powstania Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego. Z tego powodu wewnątrz numeru znalazły się materiały dotyczące początków funkcjonowania towarzystwa. Aby przybliżyć klimat tamtego pionierskiego okresu, w rozdziale poświęconym historii ŚTG, zamieściliśmy protokoły zebrania założycielskiego, pierwszych Walnych Zjazdów, wspomnienia i relacje. Po dwudziestu pięciu latach wydaje się ciekawostką nowość, jaką był komputer, początki Internetu, a także niebotyczna wysokość opłaty skarbowej, która przed denominacją w 1995 r. wynosiła 60 000 zł (jajko kosztowało 2 200 zł., litr mleka 5 500 zł., a kg cukru 9 500). Za kolejne 50 lat, odręczne podpisy członków ŚTG mogą mieć wagę autografów z Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. To już historia, dla niektórych zamierzchła przeszłość, ale warto ją znać, choćby dla uświadomienia sobie jak wiele zmian zaszło od tamtego czasu i porównania z obecną sytuacją genealogii w Polsce.

W pozostałych rozdziałach czytelnik znajdzie relację z przygotowań i przebiegu obchodów jubileuszu 25-lecia ŚTG, materiały i opowieści kolegów genealogów, a także znakomite i wyczerpujące artykuły dyrekcji i pracowników Archiwum Państwowego. Jubileusz to okazja do namysłu, podsumowań, zadawania pytań o przyszłość. Rozdział piąty jest próbą znalezienia odpowiedzi przynajmniej na niektóre z nich. Na koniec wspomnienie o osobach, których nie ma już z nami – Wiesi Biedzie i Jacku Maciejowskim.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do powstania Rocznika Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu Parantele, a czytelników zapraszam do lektury.

Maria Rągowska
redaktor naczelna „Rocznika ŚTG Parantele”
prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

RECENZJE:

ERRATA:

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)