Parantele 1 (2016)

Okładka Rocznika PARANTELE nr 1Parantele 1: redakcja i autorzy

METRYKA PUBLIKACJI:

rodzaj czasopismo
tytuł krótki Parantele
tytuł średni Parantele rocznik ŚTG
tytuł pełny Parantele. Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu
numer 1 (2016), patrz poprzedni (inny tytuł)/następny
forma papierowa
okładka miękka
objętość 316 stron
nakład 150 egzemplarzy (kontakt)
forma dystrybucji nieodpłatna działalność pożytku publicznego (można wpłacić darowiznę na cele statutowe) – kontakt
data publikacji 15.10.2016
miejsce publikacji Wrocław
wydawca Śląskie Towarzystwo Genealogiczne KRS 0000053876 NIP 8961002211 REGON 930068825
redaktor naczelny Maria Rągowska
redakcja Mieczysława Skarżyńska, Zbigniew Ligus
korekta Maria Rągowska
skład i łamanie Maciej Róg
okładka Maria Rągowska
druk i oprawa Druk Wspomnień
ISSN 2451-4136
znak sprawy ŚTG.2016.004

SPIS TREŚCI:

 • Maria Rągowska, Wstęp s. 5
 • HISTORIE RODZINNE

  • Franciszek Kromplewski, Opowieść Iriny Jamanowej s. 11
  • Bogdan Sędziak, Jak odnalazłem dziadka 41
  • Ryszard Kołodziejczak, Szkoła Podstawowa w Michałowie w latach 1934-1945 s. 51
  • Teofil Lenartowicz, Notatnik syberyjskiego zesłańca s. 57
  • Elżbieta Dobska, Gdy mój prapradziadek był szwoleżerem s. 101
  • Małgorzata Walusiak, Korzenie wołyńskie s. 107
  • Maria Rągowska, Nie znamy się s. 113
 • BADANIA DNA

  • Andrzej Szczudło, Przemawia DNA s. 123
  • Jan Jans, Badania DNA s. 129
  • Maria Odrowąż, Moje potyczki z DNA s. 133
  • Ryszard Pawlikowski, Eksperyment z DNA s. 139
  • Maciej Oziembłowski, Praktyczne zastosowanie genealogii genetycznej na przykładzie badań członków i sympatyków ŚTG s. 145
 • ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

  • Jan Drozd, Maciej Skrzypczyk, Źródła do badań genealogicznych w II Oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu s. 161
  • Edyta Łaborewicz, Akta z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, przydatne w badaniach genealogicznych s. 173
  • Anna Dziatczyk, Bartosz Grygorcewicz, Akta z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim s. 177
  • Grażyna Trzaskowska, Akta z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu po 1945 r. s. 189
  • Kazimierz Cieplik, Urzędy stanu cywilnego we Wrocławiu s. 195
  • Ewa Granieczny, Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu s. 203
  • Roman Szynka, Centrum Historii Rodziny we Wrocławiu s. 211
  • Jadwiga Maciejowska, Prace rekonstrukcyjne dziedzińca zamkowego w Brzegu s. 215
  • Kazimierz Cieplik, Choroby i epidemie chorób zapisane w księgach metrykalnych w parafiach dawnego powiatu ostrzeszowskiego i namysłowskiego s. 223
  • Maria Rągowska, Projekt dokumentowania cmentarzy (HIENA) s. 229
  • Maria Odrowąż, Cmentarze Wrocławia – historyczne, wojskowe, wyznaniowe i pozostałe s. 237
  • Jadwiga Kaleta, Zasoby metrykalne w parafiach Archidiecezji Wrocławskiej s. 269
 • TERAŹNIEJSZOŚĆ

  • Andrzej Szczudło, Pierwszy benefis genealogiczny s. 297 (por. artykuły)
 • PRO MEMORIA

   • Anna Poznar, Wspomnienie o Andrzeju Lazarze s. 311 (por. artykuł)
   • Maria Rągowska, Wspomnienie o Pawle Peterze s. 315 (por. artykuł)
  Spis treści PARANTELI nr 1

  WSTĘP:

  Po raz trzeci oddajemy w ręce czytelników naszą publikację. Dwie pierwsze nosiły nazwę „Zeszyty Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu”, obecna, nieco zmieniona – „Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu Parantele”. Zgodnie z definicją, słowo to oznacza związki rodzinne oparte na pokrewieństwie lub powinowactwie, także krewnych i powinowatych należących do tego samego rodu. Synonimem są koligacje, koneksje, powiązania. Określenie książkowe, uroczo staroświeckie, myślę, że pasuje do zawartości tomu, jak i do Śląskiego Towarzystwa w ogóle.

  Staraliśmy się, by Parantele odzwierciedlały stan badań i dociekań nad historią i genealogią rodzinną naszych członków. By kolejne tomy kronikarsko opisywały bieżącą działalność towarzystwa, a także pieczołowicie dokumentowały zdarzenia z przeszłości. Wreszcie, by mogły służyć ogółowi genealogicznej braci jako źródło wiedzy, podręcznik ułatwiający poszukiwania, przydatna baza danych.

  I tak: w rozdziale pierwszym, zatytułowanym Historie rodzinne, znalazła się przejmująca opowieść Iriny Jamanowej Kromplewskiej, o zesłaniu na Syberię, głodzie, chłodzie, sile miłości i niewybaczaniu. Dotarł do niej i historię przetłumaczył Franciszek Kromplewski. Bogdan Sędziak, emerytowany wojskowy, opisuje jak szukał śladów dziadka zaginionego gdzieś na froncie I wojny światowej. Z sukcesem – ustalił prawdę, która okazała się zupełnie inna niż sądziła rodzina do tej pory. Ryszard Kołodziejczak prezentuje monografię szkoły podstawowej w Michałowie, do której uczęszczał w latach pięćdziesiątych. Jest to fragment szerszego opracowania dotyczącego wsi Drogoszewo, Godurowo, Michałowo i Lafajetowo. Teofil Lenartowicz pochyla się nad niewielkim notesikiem, który towarzyszył jego stryjowi na zesłaniu do łagru, a później w tułaczej drodze do polskiego wojska, do którego został wcielony w 1942 r. Stryj Henryk nie wrócił z wojny, zginął gdzieś na pustyni w Iraku, ale do rąk Teofila, jako bezcenna pamiątka trafił notes z zapiskami stryja. Historią ogromnego cierpienia dzieli się z czytelnikami. Ela Dobska opisuje losy pradziadka Józefata Łukaszewicza, który zaciągnął się do gwardii Napoleona i brał udział w bitwie pod Lipskiem, zanim ranny uzyskał zwolnienie z wojska. Józefat był malarzem i do końca życia powracał w twórczości do wojennych przeżyć. Przodkowie Małgosi Walusiak wywodzą się z Wołynia. Kolejne pokolenia jej krewnych żyły i pracowały w świecie, którego już nie ma. Mój tekst powstał z zadziwienia, jak liczna i bliska jest moja rodzina, nawet jeśli o tym nie wiem.

  Rozdział drugi, Badania DNA, poświęciliśmy genetyce genealogicznej, czyli możliwości sprawdzenia pokrewieństwa biologicznego. Badania DNA są coraz popularniejsze i kilku naszych członków w swojej rodzinie je wykonało. Zapytaliśmy, na co liczyli przystępując do testu, jak wyglądała procedura, czy spełniły się ich oczekiwania. Wreszcie, poprosiliśmy o podzielenie się wnioskami, przemyśleniami, radami dla innych. Może komuś pomogą podjąć decyzję albo tylko rozproszą odrobinę niewiedzę. Merytorycznie wsparł nas dr Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu artykułem Praktyczne zastosowanie genealogii genetycznej na przykładzie badań członków i sympatyków ŚTG.

  W rozdziale trzecim zatytułowanym Źródła i materiały znalazły się informacje na temat materiałów (w tym metrykaliów), przydatnych w badaniach genealogicznych, a znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu i jego oddziałach terenowych: w Legnicy, Bolesławcu i Kamieńcu Ząbkowickim. Podobnie Kazio Cieplik opracował zasób i specyfikę archiwum Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu, Ewa Granieczny – Archiwum Archidiecezjalnego, a Jadzia Kaleta – zasoby metrykalne w Archidiecezji Wrocławskiej. Wisia Maciejowska jako architekt, w latach 1960. brała udział w rekonstrukcji dziedzińca zamkowego w Brzegu. Opisała przebieg prac i wyjaśniła jaka myśl przyświecała architektom. Efekty możemy podziwiać do dziś. Kazio Cieplik, przeglądając księgi zmarłych parafii dawnego powiatu ostrzeszowskiego i namysłowskiego, zwrócił uwagę na przyczyny zgonów, a także na powracające cyklicznie epidemie chorób, w tamtych czasach śmiertelnych i dziesiątkujących mieszkańców. Zamieściliśmy również mój opis realizowanego od zeszłego roku projektu dokumentowania cmentarzy parafialnych Wrocławia (HIENA). Uzupełnieniem jest wykaz i historia cmentarzy na terenie miasta – wyznaniowych, komunalnych i wojskowych, także spis cmentarzy czynnych obecnie. Ten temat opracowała Maria Odrowąż.

  Rozdział Teraźniejszość ma z założenia opisywać wszystkie ważne zdarzenia pomiędzy kolejnymi wydaniami Paranteli. W tym roku był to benefis genealogiczny Andrzeja Szczudło, który obchodził dwudziestolecie członkostwa w ŚTG. Goszcząc u kolegi we Wschowie, wspólnie świętowaliśmy zacny jubileusz, a teraz możemy przeczytać relację benefisanta o tym jak przebiegała uroczystość i skąd wziął się pomysł oraz potrzeba benefisu.

  W rozdziale Pro memoria wspominamy kolegów, którzy zakończyli już swoje poszukiwania, nie ma ich z nami. Bardzo trudno pogodzić się z odejściem, mimo że jako genealodzy oswojeni jesteśmy z przemijaniem…

  Na koniec, chciałabym gorąco podziękować wszystkim autorom i osobom pracującym przy powstawaniu Paranteli, za gotowość podzielenia się swoim czasem, wiedzą, pracą, historiami i odkryciami. Mam nadzieję, że wspólnie stworzyliśmy coś wartościowego i nowy numer naszego rocznika spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników.

  Maria Rągowska
  redaktor naczelna „Rocznika ŚTG Parantele”
  prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

  RECENZJE:

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)