Centrum FamilySearch Wrocław

Centrum FamilySearch we Wrocławiu (ang. FamilySearch Center, w skrócie: FSC, dawniej: Centrum Historii Rodziny, w skrócie: CHR, ang. Family History Center, w skrócie: FHC, placówka niegdyś Family History Library, w skrócie: FHL, dziś FamilySearch Library; samo FamilySearch to po prostu: poszukiwania rodzinne; placówki prowadzone są przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, w skrócie: LDS, czyli potocznie mormonów) — jest jedną z takich stacjonarnych placówek, adresowanych do genealogów. Centrum to mieści się pod adresem:

Pl. Wolności 7/205 (II piętro), 50-051 Wrocław

ŚTG nie odpowiada już za obsługę centrum, które ma własną stronę. Istnieje również szerszy wykaz wszystkich centrów FamilySearch i placówek z nimi współpracujących.

Dni i godziny otwarcia oraz numer telefonu są podane w wątku forum PTG z 28.11.2022.

zobacz większą mapę

Mormoni gromadzą i udostępniają, nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wyznanie — zasoby-źródła genealogiczne w postaci elektronicznej poprzez: (a) zdigitalizowane oryginalne dokumenty (skany do przeglądania) i (b) zindeksowane wypiski (umożliwiającej wyszukiwanie po np. nazwisku, miejscowości lub roku). Wśród zasobów są księgi metrykalne (cywilne, rzymsko- i grekokatolickie, prawosławne, protestanckie itd.), spisy powszechne, manifesty statków z imigrantami, wykazy itp. archiwalia. Usługi te w różnym zakresie są dostępne: (1) w internecie na witrynie FamilySearch.org (FS) oraz (2) w stacjonarnych centrach FamilySearch. Niektóre są dostępne (3) tylko dla członków kościoła LDS.

Przez (1) publiczną witrynę FS w dowolnym miejscu (np. swoim domu) można ustalić dostępne u mormonów źródła, a po darmowym zalogowaniu się można przeglądać tylko niektóre skany. Umowy z dysponentami źródeł przewidują czasem ograniczenia — niektóre skany są dostępne tylko (2) po zalogowaniu się w siedzibie Centrum FamilySearch, tj. na komputerach stacjonarnych należących do kościoła LDS; w niektórych centrach dopuszczalne są również własne laptopy, tablety itp. poprzez sieć WiFi.

(2) Centra FamilySearch są czymś podobnym do pracowni archiwów i czytelni bibliotek. Są czynne w godzinach pracy, pod nadzorem i pomocą personelu. Przed erą cyfrową mormoni udostępniali tam źródła w formie rolek (kliszy) mikrofilmów do przeglądania na czytnikach (rzutnikach). Dziś mikrofilmy nie są dostępne, ale można tam przeglądać kolekcje widoczne w publicznym internecie jako te niedostępne z kluczykiem. Do 18 grudnia 2017 r. CHR Wrocław obsługiwali wolontariusze z ŚTG w ramach współpracy. Zobacz filmik, jak dojść do wrocławskiego centrum.

Do wyszukiwania zasobów służy katalog FamilySearch dostępny już w języku polskim, ale czasami przeskakujący na angielski☺. W zakładce Places/Miejsce należy wpisać nazwę miejscowości będącej np. siedzibą parafii lub urzędu stanu cywilnego, i wybrać właściwą z listy, a następnie na dole kliknąć na Search/Szukaj. Spośród zasobów zdigitalizowanych, można też szybko przejść do tych z terenu obecnej Polski oraz z terenu obecnej Ukrainy (nazwy krajów stanowią linki do zasobów). O skany, które nie są dostępne online, choć widać samą informację o zasobie, można pytać w CHR.

Zobacz też spotkania ŚTG w CHR.