Centrum Historii Rodziny Wrocław

Centrum Historii Rodziny (w skrócie: CHR; ang. Family History Center, w skrócie: FHL) we Wrocławiu jest (obok m.in. Warszawy) jedną z takich instytucji adresowanych do genealogów.

adres: Pl. Wolności 7/205 (II piętro), 50-051 Wrocław

telefon: (+48) 71 781 56 15 (czynny tylko w trakcie dyżurów)

spis mikrofilmów w CHR Wrocław

grafik dyżurów (dni i godziny) otwarcia CHR

zobacz większą mapę

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, w skrócie: LDS), czyli mormonów, gromadzi i udostępnia, nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wyznanie — zasoby-źródła genealogiczne: (a) w postaci ich kopii/obrazów oraz (b) w postaci zindeksowanej, umożliwiającej wyszukiwanie po np. nazwisku, miejscowości lub roku. Wśród zasobów są księgi metrykalne (cywilne, rzymsko- i grekokatolickie, prawosławne, protestanckie itd.), spisy powszechne, manifesty statków z imigrantami, inne archiwalia, wykazy itp. Usługi te w różnym zakresie są dostępne: (1) w internecie na witrynie FamilySearch.org (FS) oraz (2) w stacjonarnych centrach historii rodziny (CHR). Niektóre są dostępne (3) tylko dla członków kościoła LDS.

Przez (1) publiczną witrynę FS w dowolnym miejscu (np. swoim domu) można ustalić dostępne u mormonów źródła, a po darmowym zalogowaniu się można przeglądać tylko niektóre skany. Umowy z dysponentami źródeł przewidują czasem ograniczenia — niektóre skany są dostępne tylko (2) po zalogowaniu się w siedzibie CHR, tj. na komputerach stacjonarnych należących do kościoła LDS; w niektórych centrach dopuszczalne są również własne laptopy, tablety itp. poprzez sieć WiFi.

CHR są czymś podobnym do pracowni archiwów i czytelni bibliotek. Są czynne w godzinach pracy, pod nadzorem i pomocą personelu.

Przed erą cyfrową mormoni udostępniali źródła w formie rolek (kliszy) mikrofilmów do przeglądania na czytnikach (rzutnikach). Zamówione do września 2017 r. mikrofilmy pozostają w poszczególnych CHR i można z nich dalej korzystać. Ich spis dla CHR Wrocław jest podlinkowany na górze.

CHR od września 2017 r. są więc miejscem, w którym prócz pomocy, można:

  • uzyskać dostęp na komputerach CHR do skanów FS niedostępnych publicznie online; lub
  • przeglądać znajdujące się w danym CHR mikrofilmy, już bez możliwości zamawiania kolejnych.

CHR prowadzone są przez wolontariuszy, będących członkami Kościoła albo oddelegowanych przez współpracujące organizacje. Do 18 grudnia 2017 r. tacy wolontariusze (m.in. z ŚTG) w ramach współpracy obsługiwali CHR Wrocław.

Do wyszukiwania zasobów służy anglojęzyczny katalog FamilySearch (w zakładce Places, czyli miejsca, należy wpisać nazwę miejscowości będącej np. siedzibą parafii lub urzędu stanu cywilnego, i wybrać właściwą z listy, a następnie na dole kliknąć na Search, czyli szukaj). Spośród zasobów zdigitalizowanych, można też szybko przejść do tych z terenu obecnej Polski oraz z terenu obecnej Ukrainy (nazwy krajów stanowią linki do zasobów). O skany, które nie są dostępne online, choć widać samą informację o zasobie, można pytać w CHR.

Niegdyś obowiązujące zasady korzystania z centrum opisywał poradnik MoreMaiorum.

Zobacz też spotkania ŚTG w CHR.