O ŚTG

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne jest zarejestrowanym regionalnym stowarzyszeniem kulturalnym non profit.

Stowarzyszenie powstało w 1992 roku, a jego siedziba mieści się we Wrocławiu.

Po Polskim Towarzystwie Heraldycznym w Warszawie i Towarzystwie Genealogiczno-Heraldycznym w Poznaniu, byliśmy trzecim stowarzyszeniem genealogicznym w Polsce, które rozpoczęło działalność po 50-letniej przerwie w polskim ruchu genealogicznym (okres wojny i podporządkowania obcemu mocarstwu).

Celem Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego jest ułatwienie poszukiwań genealogicznych osobom, które obecnie mieszkają na Śląsku lub których przodkowie tutaj mieszkali.

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne zajmuje się przede wszystkim genealogią rodów mieszczańskich i włościańskich.

Stowarzyszenie nasze jest platformą wymiany doświadczeń między osobami mającymi swe korzeni w tych samych miejscowościach (regionach), nie prowadzimy natomiast badań genealogicznych na zlecenie.Komentarze są zamknięte.