Dołącz

Interesujesz się genealogią?

Przyłącz się do nas! Przyjdź na spotkania, zostań członkiem lub sympatykiem ŚTG.

A może chciałbyś wesprzeć finansowo działania naszego Towarzystwa, wpłacając dowolną kwotę na działalność statutową Towarzystwa?!

Zapraszamy!

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.

Deklaracja członkowska

  • wzór deklaracji w formacie PDF (potrzebne oprogramowanie typu Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader itp.)
  • skan wypełnionej deklaracji (można dołączyć zdjęcie do legitymacji, ewentualnie potwierdzenie wpłaty składki) należy przekazać Prezesowi ŚTG (pocztą elektroniczną, na spotkaniu lub pocztą tradycyjną).

Składka członkowska

Od 2008 r. została ustalona składka członkowska minimalna. Daje to możliwość dobrowolnego wyboru wysokości składki, która pozwala na indywidualne wspieranie statutowej działalności Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego wg osobistej oceny i zaangażowania.

Roczna minimalna składka członkowska dla pojedynczej osoby lub całej rodziny (rodzice i uczące się dzieci) — od 2019 r. wynosi 100 zł w podstawowej wysokości (wcześniej wynosiła 70 zł, 30 USD, 20 EUR).

Roczna minimalna składka dla uczniów i studentów, których rodzice nie zapisują się do stowarzyszenia, oraz emerytów — od 2019 r. wynosi 50 zł (wcześniej wynosiła 35 zł).

Konto

Składki płatne na rachunek bankowy Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego:
94 1940 1076 3008 6614 0000 0000 (do przepisywania)
94194010763008661400000000 (do skopiowania)
Credit Agricole (dawny Lukas Bank) we Wrocławiu
albo Skarbnikowi ŚTG za pokwitowaniem.

Z zagranicy

IBAN: PL 94 1940 1076 3008 6614 0000 0000
BIC: AGRIPLPR (wcześniej do 05.08.2012 obowiązywał LUBWPLPR)Komentarze są zamknięte.