Centrum Historii Rodziny Wrocław

Centrum Historii Rodziny (w skrócie: CHR; ang. Family History Center, w skrócie: FHL) we Wrocławiu jest jedną z dwóch w Polsce (obok Warszawy) takich instytucji adresowanych do genealogów.

adres: Pl. Wolności 7/205 (II piętro), 50-051 Wrocław

telefon: (+48) 71 781 56 15 (czynny tylko w trakcie dyżurów)

email: chr.wroc@gmail.com

spis mikrofilmów w CHR Wrocław

grafik dyżurów (dni i godziny) otwarcia CHR

zobacz większą mapę

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, w skrócie: LDS), czyli mormonów, gromadzi zasoby-źródła genealogiczne: (a) w postaci ich kopii/obrazów oraz (b) w postaci zindeksowanej, umożliwiającej wyszukiwanie po np. nazwisku, miejscowości lub roku. Wśród zasobów są księgi metrykalne (cywilne, rzymsko- i grekokatolickie, prawosławne, protestanckie itd.), spisy powszechne, manifesty statków z imigrantami, inne archiwalia, wykazy itp. Usługi te w różnym zakresie są dostępne: (1) w internecie na witrynie FamilySearch.org (FS) oraz (2) w stacjonarnych centrach historii rodziny (CHR), które są czymś podobnym do pracowni archiwów i czytelni bibliotek. CHR są czynne godzinach ich pracy, pod nadzorem i pomocą personelu. Są adresowane są do wszystkich genealogów, bez względu na wyznanie.

Przez publiczną witrynę FS można przeglądać tylko niektóre skany. Umowy z dysponentami źródeł przewidują czasem ograniczenia — niektóre skany są dostępne tylko po zalogowaniu na komputerach kościelnych w siedzibie CHR, ale nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, którzy o to kulturalnie proszą. Niektóre są dostępne tylko dla członków kościoła LDS.

Przed erą cyfrową mormoni udostępniali źródła w formie rolek (kliszy) mikrofilmów do przeglądania na czytnikach (rzutnikach). Zamówione do września 2017 r. mikrofilmy pozostają w poszczególnych CHR i można z nich dalej korzystać. Ich spis dla CHR Wrocław jest podlinkowany na górze.

CHR od września 2017 r. są więc miejscem, w którym prócz pomocy, można:

  • uzyskać dostęp na komputerach CHR do skanów FS niedostępnych publicznie online; lub
  • przeglądać znajdujące się w danym CHR mikrofilmy, już bez możliwości zamawiania kolejnych.

CHR prowadzone są przez wolontariuszy, będących członkami Kościoła, albo będących oddelegowanymi członkami współpracujących w porozumieniu organizacji, takich jak Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (ŚTG) we Wrocławiu.

Do wyszukiwania zasobów służy anglojęzyczny katalog FamilySearch (w zakładce Places, czyli miejsca, należy wpisać nazwę miejscowości będącej np. siedzibą parafii lub urzędu stanu cywilnego, i wybrać właściwą z listy, a następnie na dole kliknąć na Search, czyli szukaj). Spośród zasobów zdigitalizowanych, można też szybko przejść do tych z terenu obecnej Polski oraz z terenu obecnej Ukrainy (nazwy krajów stanowią linki do zasobów). O skany, które nie są dostępne online, choć widać samą informację o zasobie, można pytać w CHR.

Inne informacje na stronie FamilySearch Wiki dotyczącej CHR Wrocław.

Niegdyś obowiązywały: zasady poszukiwania materiałów archiwalnych oraz korzystania z centrum, opisywał je też poradnik MoreMaiorum. Niegdyś funkcjonujący adres chr.wroclaw.pl jest już nieaktualny.

Zobacz też spotkania ŚTG w CHR.