Inauguracja w Minerwie

22 czerwca 2005 r. odbyło się pierwsze ze spotkań esperanckich i genealogicznych w Klubie „Minerwa“ przy Centrum Partnerstwa Europejskiego, Wrocław, ul. Kuźnicza 29a.

Inaŭguro de esperantistaj kaj genealogiaj renkontoj en Klubejo „Minerva“ ĉe Centro de la Eŭropa Partnereco en Vroclavo.

Zobacz też:

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)