Europejskie Dni Dziedzictwa 2019, zaproszenie na spacer po cmentarzu

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu zaprasza 7 września o godz. 12:00 na spacer po cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Odona Bujwida 51 we Wrocławiu. Historię cmentarza przybliży Kamilla Jasińska, współautorka (wraz z Markiem Burakiem) przewodnika po cmentarzu św. Wawrzyńca.

Nekropolia ta postała w 1866 r. Jest miejscem z bogatą przeszłością, spoczywa na niej wielu wrocławian zasłużonych dla nauki, kultury i sztuki. Podobnie jak inne wrocławskie nekropolie jest miejscem przenikania się i nakładania pamięci o przedwojennych i obecnych mieszkańcach, stanowi wspólne dziedzictwo kulturowe. Chcąc poznać historię miasta, nie można zapomnieć o ludziach, którzy to miasto kształtowali, odbudowali i tworzyli jego dorobek.

 

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)