Powstanie koła w Sycowie

12 grudnia 2008 r. (piątek) od godz. 17:00 — odbyło się pierwsze spotkanie Sycowskiego Koła Pasjonatów Genealogii Rodzinnej, które jest jednocześnie jednym z kół Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego. Spotkanie odbyło się w sali Muzeum Ziemi Sycowskiej i wzięło w nim udział sześciu pasjonatów genealogii rodzinnej z terenu ziemi sycowskiej i kępińskiej:

  1. Kazimierz Cieplik z Lubina (dawny kępnianin).
  2. Edmund Goś z Sycowa (azymek5 — animator koła).
  3. Adam Kocjan — dyrektor Muzeum Ziemi Sycowskiej.
  4. Małgorzata Kozłowska ze Sycowa.
  5. Zbigniew Nolbert ze Sycowa.
  6. Paweł Peter z Wrocławia (znany jako Paweł z Zawady Peter).

Spotkanie to trwało aż 3 godziny (do 20). Wymieniano poglądy na wszelkie możliwe tematy genealogiczne. I chociaż nie było tematu wiodącego (prelekcji) to dyskusja trwała „bez końca”. Bardzo aktywne były osobowe „nowe” z Ziemi sycowskiej: Małgorzata Kozłowska i Zbigniew Nolbert. Edmund Goś i Kazimierz Cieplik przekazali zebranym ciekawe opowieści dotyczące ich historii rodzinnych. Kazimierz Cieplik dodatkowo zapoznał zebranych z historią pogranicza przedwojennego i zdarzeń jakie miały miejsce w XIX wieku na ziemi kępińskiej, sycowskiej i ostrzeszowskiej.

Poinformowałem zebranych o pracy ŚTG we Wrocławiu oraz o terminach jego spotkań i możliwości formalnego przystąpienia do ŚTG.

Ustalono, że spotkania SKPGR odbywać się będą co dwa miesiące, zawsze w piątki o godz. 17:00, a najbliższe terminy spotkań, to:

  • piątek 6 lutego 2009
  • piątek 17 kwietnia 2009
  • piątek 19 czerwca 2009

Zdjęcia ze spotkania wykonał Kazimierz Cieplik:

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)