• Zaproszenie na Spotkanie Zamkowe, Jelenia Góra 2020

  Przyjmujemy już zapisy na Spotkanie Zamkowe  w Jeleniej Górze, 20-21 czerwca (sobota-niedziela). Zgłoszenia na adres e-mail w zakładce Kontakt na stronie ŚTG.  Jednocześnie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 75 zł (cena noclegu – rezerwacja opłacona z góry) Pozostałe koszty – 85 zł, na miejscu. Całość – 160 zł.  W tym: 1 nocleg
  (możliwość rezerwowania 2 noclegów, przyjazd w piątek), 2 obiady, bilety wstępu, przewodnik. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca. Poniżej wstępny program spotkania, dalsze szczegóły (w miarę ich ustalania) otrzymają zainteresowani pocztą elektroniczną. Zapraszamy.


 • Dokumentowanie działalności ŚTG. Rozpoczęcie nowego cyklu wydawniczego PARANTELI, rok 2020

  Chciałabym przypomnieć wszystkim naszym członkom i sympatykom, że jakiekolwiek działania podejmowane przez nich w zakresie inicjatyw genealogicznych  typu szkolenia, warsztaty, prezentacje, samodzielne badania prowadzone pod auspicjami ŚTG   mogą i powinny być udokumentowane pisemną notatką, sprawozdaniem lub artykułem, do wykorzystania w celach sprawozdawczych, archiwalnych  lub jako materiał  możliwy do opublikowania  w PARANTELACH.

  Artykuły do PARANTELI, aby mogły ukazać się w bieżącym numerze, powinny być dostarczone  do końca pierwszego kwartału każdego roku. Późniejsze wchodzą do następnego numeru. Artykuł do druku musi spełniać następujące warunki:

  • Objętość materiału – ok. 10 stron formatu A4. Jest to wielkość wyjściowa, w uzasadnionych przypadkach więcej lub mniej.
  • Tekst napisany w Wordzie, zapisany jako DOC (nie PDF!) zgodnie ze wskazówkami edytorskimi. Bez zdjęć! W tekście tylko zaznaczone miejsca umieszczenia fotografii – fot 1, fot 2, fot 3., które powinny być dołączone w osobnym pliku i tak samo numerowane. Zdjęcia możliwie dobrej jakości, 300 DPI – JPG, TIFF lub PNG. Jeżeli autor nie potrafi wykonać skanów samodzielnie lub  w punkcie ksero czy zakładzie foto (skanowanie do pliku, w rozdzielczości min. 300 DPI)  można się umówić na fotografowanie, skanowanie, prosić o pomoc. Dołączony materiał zdjęciowy bardzo podnosi atrakcyjność tekstu, jednak za dużo zdjęć wprowadza chaos i utrudnia czytanie, proszę o tym pamiętać
  • Podpisy pod zdjęcia, zgodnie z numeracją, w oddzielnym pliku + imię, nazwisko autora zdjęcia lub info: „fot archiwum domowe Marianna Archiwalna”
  • Jeśli zdjęcia są skądś (Internet), pozwolenie na publikację lub informacja o domenie publicznej
  • Fotografia autora
  • Notka biograficzna autora (jeśli zamieszczał artykuł we wcześniejszych numerach, aktualizacja biogramu)
  • Afiliacja (przynależność, umocowanie) przy podpisie, w tekście (np. Marianna Archiwalna, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne)

  Podsumowując:

  Tekst artykułu w Wordzie

  Folder z fotografiami do tekstu, podpisy

  Własna fotografia do biogramu i biogram

   


 • Relacja z XI Walnego Zjazdu (2020)

  5 lutego 2020 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, odbył się XI Walny Zjazd (Zebranie) Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (ŚTG) zwołany przez Zarząd na podstawie statutu w celach sprawozdawczo-wyborczych, bowiem VII kadencja władz wybranych 3 marca 2015 r. z upływem 5 lat dobiegła końca.

  Na ogólną liczbę 86 członków ŚTG w pierwszym terminie o godz. 17:00 na sali było obecnych 26 członków zwyczajnych, dlatego zjazd rozpoczął się w drugim terminie po godz. 17:30, dzięki czemu obrady były prawomocne.

  W oczekiwaniu na rozpoczęcie zjazdu  Ewa Dobiech-Czech zapoznała zebranych z planem i ustaleniami Spotkania Zamkowego, mającego odbyć się 20-21 czerwca w Jeleniej Górze.

  Absolutorium

  Po upływie wymaganego czasu, Walny Zjazd Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  został otwarty, stwierdzono obecność 37 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania oraz 5 przez pełnomocników, tak więc wymagane kworum zostało osiągnięte w drugim terminie. Na prowadzącego zebranie wybrano Zbigniewa Ligusa. Przypomniał  on, że zwołanie i materiały, w tym sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  zostały doręczone drogą mailową 14 stycznia (tj. na 21 dni przed walnym zebraniem). Po zaprotokołowaniu uwag Barbary Gąsieniec (nie wymieniono nazwiska jednego z prelegentów, brak rozszerzonego opisu trzech innych), sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zatwierdzone, a ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

  Członkostwo honorowe

  Zjazd uchwałą jednogłośnie zatwierdził i potwierdził nadanie tytułu członka honorowego Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  Andrzejowi Kraszewskiemu , a także nadanie tego samego tytułu Grzegorzowi Mendyce. Wcześniej prowadzący zebranie Zbigniew Ligus odczytał uzasadnienie obu wniosków. Zebrani powstaniem i brawami uczcili uhonorowanych kolegów.

  Wybór nowych władz

  Zjazd uchwałami wybrał do Zarządu następujących członków: Marię  Rągowską-Banasiak, Zbigniewa  Ligusa, Macieja Roga, Ewę Dobiech-Czech i Mieczysławę Skarżyńską. W skład Komisji Rewizyjnej  weszli: Ryszard Pawlikowski, Jadwiga Kaleta i Andrzej Szczudło. Prezes Maria Rągowska podziękowała za dotychczasową pracę i zaangażowanie ustępującym członkom  Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Andrzejowi Kraszewskiemu, Ryszardowi Pawlikowskiemu, Marii Odrowąż i Ryszardowi Kołodziejczakowi.

  Po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego zostało zamknięte, a nowo wybrane władze ukonstytuowały się następująco:

  Zarząd  VIII kadencji (2020-2025)

  Prezes            Maria Rągowska-Banasiak

  Wiceprezes    Zbigniew Ligus

  Sekretarz       Maciej Róg

  Skarbnik        Mieczysława Skarżyńska

  Członek         Ewa Dobiech-Czech

  Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący   Ryszard Pawlikowski

  Sekretarz              Jadwiga Kaleta

  Członek               Andrzej Szczudło

  Na tym zjazd ostatecznie zakończono, z czego spisano protokół, a zmiany podlegają zgłoszeniu właściwemu Sądowi Gospodarczemu KRS oraz Prezydentowi Wrocławia.

   Stary i nowy zarząd w pełnym składzie.

   


 • Podsumowanie kadencji 2015-2020

  Pięć lat temu, 3 marca 2015 r. odbyły się wybory w ŚTG, członkowie towarzystwa wybrali nowy zarząd. Chciałabym przypomnieć, co działo się  przez te lata, jak pracowaliśmy.

  2015 r. Na początku roku zmieniliśmy siedzibę – miejscem naszych spotkań stała się nowo otwarta biblioteka Grafit przy ul. Namysłowskiej we Wrocławiu. Dzięki życzliwości kierowniczki Mirosławy Gorczyńskiej oraz jej współpracownic, zyskaliśmy mnóstwo przyjaznej przestrzeni i wreszcie szafę na pokaźny księgozbiór genealogiczny.  Bardzo zachęcam do korzystania, są tam naprawdę wartościowe i ciekawe dla genealoga pozycje, często niedostępne gdzie indziej. W sprawach czytelniczych najlepiej kontaktować się z Basią Król, naszą bibliotekarką.

  Ze względu na specyfikę pracy biblioteki  zmieniły się terminy spotkań: teraz jest to pierwsza środa miesiąca w godzinach 17-20. O szczegółowych terminach i programie, członkowie i sympatycy informowani są pocztą elektroniczną. Gdyby ktoś chciał otrzymywać takie zawiadomienia, proszę  o podanie adresu mejlowego na kontakt(at)genealodzy.wroclaw.pl

  W 2015 r. kontynuowaliśmy rozpoczętą rok wcześniej współpracę z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, skanując zasób Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, a następnie wykonując indeksy. Na stronie towarzystwa znalazła się wyszukiwarka nazwisk, gdzie można  odszukać swoich krewnych. Wciąż poszukujemy chętnych do wsparcia nas w tych działaniach, kontakt jak wyżej.

  Opracowaliśmy też nowy projekt, który otrzymał nieco przewrotną nazwę HIENA (Historyczna Indeksacja Elementów Nagrobnych Aparatem)  Zakłada on udokumentowanie – fotografie+ indeksy – cmentarzy parafialnych Wrocławia.  Przedsięwzięcie jest wieloletnie, było kontynuowane w kolejnych latach, powoli zbliżamy się do końca. Również polecamy się łaskawej pamięci fotografów dysponujących od czasu do czasu kilkoma godzinami wolnego, zwykle w sobotę. W wyszukiwarce na stronie ŚTG można szukać swoich zmarłych krewnych. Kompletną dokumentację  przekazujemy zarządom cmentarzy.

  We wrześniu 2015 r. ukazał się drugi tom Zeszytów ŚTG (pierwszy w 2012 r. z inicjatywy i wg pomysłu poprzedniego prezesa Grzegorza Mendyki). Był to spory wysiłek  dla towarzystwa, ale uznaliśmy, że wart kontynuacji w następnych latach. Od roku 2016 przyjęliśmy nową formułę  publikacji ŚTG – roczniki  noszą  nazwą PARANTELE, dostały nową szatę graficzną, a także rozpoczęto numerację od początku. Obecnie mamy już całkiem pokaźny dorobek wydawniczy, właśnie ukazał się czwarty tom, w sumie szósty. W wydawanych książkach genealodzy śląscy zamieszczają swoje opowieści rodzinne, prezentują wyniki poszukiwań i badań, publikują również artykuły o materiałach źródłowych i inne przydatne informacje.

  Jesienią 2015 r. przedstawiliśmy się bywalcom biblioteki Grafit wystawą planszową Genealogia pasją życia. Wernisaż wystawy miał miejsce 7 października i połączony był z obchodami dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Wiesi Biedy i sześćdziesiątej Bogdana Chitronia. Było uroczyście i miło.

  2016 r.  W marcu  świętowaliśmy  benefis Andrzeja Szczudło – z okazji dwudziestolecia jego członkostwa w ŚTG zorganizowano obchody we Wschowie (gdzie Andrzej mieszka). Genealodzy zwiedzili miasto, wzięli udział  w jubileuszowym spotkaniu odbywającym się w Muzeum Ziemi Wschowskiej, a także w kolacji integracyjnej

  Wznowione zostały Spotkania Zamkowetym razem w wersji pałacowej. Na zaproszenie dr Macieja Oziembłowskiego wybraliśmy się do Pawłowic, by wysłuchać wykładu o badaniach genetycznych, a następnie zwiedzić pięknie odrestaurowane pałacowe wnętrza i park, oprowadzani przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego.  Bardzo udane spotkanie zgromadziło wiele osób, uczestnicy zgodnie orzekli, że warto wrócić do tradycji podobnych spotkań. W listopadzie  odbyła się konferencja  popularnonaukowa Tanatologiczny wymiar pamięci – cmentarze Wrocławia i Dolnego Śląska, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski. Jedną z prelegentek była Maria Rągowska, zreferowała temat HIENA – projekt inwentaryzacji parafialnych cmentarzy Wrocławia – idea i realizacja.

   

  2017 r. Najważniejszym wydarzeniem roku były czerwcowe obchody Jubileuszu 25-lecia ŚTG. w Centrum Historii Zajezdnia. Przygotowania pochłonęły pół roku i  zaangażowało się w nie wielu członków towarzystwa. Z okazji  Jubileuszu odbyła się konferencja pt. Genealogia wrocławskich rodzin jako źródło badań nad biografią miasta. Zaproszeni prelegenci: prof. dr hab. Jan Miodek, prof. dr hab. Rościsław Żerelik, prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, dr Janusz Gołaszewski, dr Rozalia Ligus, mgr Halina Okólska. W czasie przerwy obiad, następnie zwiedzanie wystawy głównej Wrocław 1945-2016, a potem spacer po Muzeum Sztuki Cmentarnej przy ul Ślężnej.  O godzinie 20:00 kolacja genealogiczna w Hostelu Vanilla przy ul Traugutta 35 (w miejscu noclegu przyjezdnych gości). Drugiego dnia, w niedzielę, zebrani zwiedzili Wrocław pod opieką przewodnika.

  2018 r. Zrealizowany został projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław, zatytułowany Tożsamość miasta i odcienie niepodległości. W trakcie sześciu spotkań zaproszeni prelegenci mówili o sprawach ważnych i inspirujących do podjęcia poszukiwań genealogicznych. Tematy wykładów powiązane były z miejscami, gdzie się odbywały. Każde kolejne  spotkanie uzupełniały  warsztaty,  na które zapraszani byli genealodzy, ale też osoby pragnące  dopiero podjąć poszukiwania genealogiczne  oraz takie, które chciałyby opowiedzieć historię rodziny i  potrzebowały wskazówek jak to zrobić. W trakcie zajęć uczestnicy próbowali znaleźć atrakcyjny wizualnie kształt dla swoich rozważań. Efektem spotkań warsztatowych była wystawa planszowa, otwarta w bibliotece na Dworcu Głównym PKP przy ul. Piłsudskiego.

  Po okresie ekspozycji w bibliotece na Dworcu Głównym, w lutym 2019 r.  wystawa została przeniesiona  do Centrum Kultury Wrocław-Zachód, przy ul. Chociebuskiej 4-6 na Nowym Dworze, gdzie była dostępna do marca. Następnie można ją było oglądać  w Centrum Aktywności Lokalnej na Zaciszu i w holu Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

  W lipcu genealodzy wrocławscy, ale nie tylko, uczestniczyli w  IX już Spotkaniu Zamkowym w Kamieńcu i Ząbkowicach Śląskich.   Zaplanowano zwiedzanie przepięknego Pałacu Marianny Orańskiej, Zespołu Pocysterskiego, a także Archiwum Państwowego Oddział w Kamieńcu, zlokalizowanego w jego murach. Drugi dzień przeznaczono na zwiedzanie niedalekich Ząbkowic. Ważnym i koniecznym punktem programu były wieczorne pogaduszki, pozwalające lepiej  się poznać, podzielić wiedzą, po prostu pobyć w miłym towarzystwie.  Takie okazje zawsze  cieszą genealogów

  W następnym roku (2019)  genealodzy wybrali się do Legnicy, gdzie pod szyldem IX Spotkań Zamkowych spędzili świetne dwa dni. W bogatym programie przewidziano m.in. wizytę w Muzeum Miedzi,  spacery po mieście i oczywiście kolację, podczas której zebrani wysłuchali opowieści dr Marcina Makucha,

  W poprzednich latach aż do 2018 r. członkowie ŚTG pełnili dyżury w czytelni mikrofilmów CHR we Wrocławiu. Wolontariusze kilka razy w tygodniu (w godzinach pracy czytelni)  służyli pomocą osobom korzystającym  z czytelni. Po reorganizacji centrum w 2018 r. współpraca została zakończona. CHR funkcjonuje nadal, ale zmieniły się dni i godziny otwarcia centrum.

  2019 r. Ubiegły rok minął równie pracowicie jak poprzednie. Kontynuowano rozpoczęte wcześniej działania, podejmowano nowe. Członkowie ŚTG angażowali się w pracę dla dobra własnego środowiska, ale także dali się poznać mieszkańcom Wrocławia, m.in. organizując (w ramach obchodów Europejskich Dni dziedzictwa), oprowadzanie po cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida, powtórzone później w wersji nocnej. Obie imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a znakomitym przewodnikiem była Kamilla Jasińska z CH Zajezdnia. Współpraca trwa nadal, koleżanki genealożki weszły do zespołu opracowującego monografię cmentarza przy ul. Bujwida.

  W ciągu tych pięciu lat nie ograniczaliśmy naszych spotkań tylko do jednego miejsca, w trakcie realizowanych  zadań byliśmy gośćmi bibliotek miejskich, Centrów Aktywności Lokalnej, archiwów, muzeów, siedzib stowarzyszeń. Zyskaliśmy wielu przyjaciół, opowiadaliśmy o genealogii. Nasze spotkania zawsze mają charakter otwarty, mile widziani są niezrzeszeni mieszkańcy Wrocławia, zainteresowani genealogią. Dla nich organizowane były warsztaty genealogiczne, które prowadziła Basia Gąsieńiec, wspomagana przez kolegów.

  Wszelkiego rodzaju działaniom ŚTG, organizowanym wydarzeniom i imprezom towarzyszyła  oprawa plastyczna – plakaty, ulotki, ogłoszenia, dyplomy, identyfikacja wizualna – jednolite opracowanie graficzne autorstwa Marii Rągowskiej. Opracowano również folder informacyjny, w miarę potrzeby uaktualniany. Drukowany i udostępniany  w ramach działalności promocyjnej, szkoleniowej, propagatorskiej ŚTG. W roku 2018 powstała ośmiostronicowa broszura reklamowa przedstawiająca cele i założenia ŚTG oraz informująca o jego działaniach, również uaktualniana w miarę potrzeby

  Działa strona ŚTG (www.genealodzy.wroclaw.pl), której administratorem jest Maciej Róg. Strona z  założenia ma uwzględniać wszystkie ważne wydarzenia dotyczące towarzystwa. Bardziej bieżące są profile na Fb: Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (facebook.com/GenealodzyWroclaw.pl) ma charakter otwarty, każdy może czytać bez logowania.   Następnie Śląskie Towarzystwo  Genealogiczne (sympatycy i członkowie), grupa prywatna  oraz  Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (aktywni członkowie stowarzyszenia) także grupa prywatna. Służą do wymiany doświadczeń, udzielania porad, dzielenia wiedzą, rozmów w mniejszym gronie.

  Obecnie ŚTG liczy 84 członków, wielu przybyło w ciągu ostatnich lat. Wszystkie nowe osoby serdecznie witamy w naszych szeregach, wyrażając nadzieję, że poczują się wśród nas jak w domu, a ich genealogiczny trud zyska wsparcie, stanie się łatwiejszy i przyjemniejszy. Życzymy wspaniałych odkryć, dumy  i satysfakcji  z wykonywanej pracy.

  W minionym pięcioleciu pożegnaliśmy też kolegów, którzy już zakończyli swoją genealogiczną drogę. Bardzo trudno pogodzić się z odejściem, mimo że jako genealodzy oswojeni jesteśmy z przemijaniem.  Nie ma już z nami: Andrzeja Lazara (+2016), Włodzimierza Andrzeja Przybyły (+2016), Pawła z Zawady Petera (+2016), Jacka Maciejowskiego (+2016),  Wiesławy Biedy (+2017), Teresy Kurowskiej-Kroczak (+2017).

  Mam nadzieję, że następne pięciolecie działalności Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego będzie równie pracowite i owocne, przyniesie wiele nowych kontaktów i przyjaźni, pozwoli zrealizować kolejne świetne projekty.