Po spotkaniu w Graficie

Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu w nowym miejscu. Trzeba czasu, żeby się oswoić, przyzwyczaić, rozgościć, ale już widać,  że przestrzeń jest przyjazna i ma ogromny potencjał. Jako genealodzy, postaramy się dorzucić coś dobrego od siebie.

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1973/testowanie-z-majka

Nowe władze i miejsce spotkań

Od 3 marca 2015 r. Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (ŚTG) decyzją VIII Walnego Zjazdu Członków (patrz zwołanie i relacja) posiada nowe władze, które po ukonstytuowaniu się tworzą:

 • zarząd ŚTG (po pierwszym posiedzeniu konstytuującym 16.03.2015):
  • prezes Maria Rągowska-Banasiak
  • wiceprezes Andrzej Kraszewski
  • skarbnik Bolesław Olszewski
  • członek zarządu Zbigniew Ligus
  • członek zarządu Franciszek Kromplewski
  • sekretarz Maciej Róg
 • komisja rewizyjna ŚTG (po pierwszym posiedzeniu konstytuującym 03.03.2015):
  • przewodniczący Ryszard Kołodziejczak
  • sekretarz Andrzej Szczudło
  • członek komisji Maria Odrowąż

Przypominamy też o nowym miejscu i terminie comiesięcznych spotkań ŚTG (patrz osobne zaproszenie, trzeba kliknąć).

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1955/nowe-wladze-i-miejsce-spotkan

Spotkanie inauguracyjne ŚTG w Bibliotece Grafit

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu przeniosła już Filię nr 34 z ul. Wyszyńskiego 75 do nowej siedziby i Filii nr 5 – Biblioteka Grafit, gdzie możemy odtąd kontynuować spotkania w ramach Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego :)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie inauguracyjne w Bibliotece Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 (boczna Jedności Narodowej) 25 marca 2015 r. od godz. 17:00.

Kolejne spotkanie 15 kwietnia br., następne w związku z nowym grafikiem będą odbywały się w pierwsze ŚRODY miesiąca, czyli według planu powinno to być 6 maja, 3 czerwca itd. o ile nic innego nie wyskoczy.

Jak dotąd, chętni mogą pojawić się już od godz. 17:00, a pozostali (którzy nie mogą wcześniej) od godz. 18:00.

ZAPRASZAMY! :)

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1944/spotkanie-inauguracyjne-stg-w-bibliotece-grafit

Zabezpieczanie domowego zbioru fotografii

Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym seminarium warsztatowym z cyklu „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych”. Tematem tegorocznego spotkania będzie problematyka zabezpieczania zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. w Oddziale Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim w godzinach 900 – 1630.

plakat: zabezpieczanie zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym

Program warsztatów:

900 – 940 Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę warsztatów

1000 – 1130 warsztaty (w podziale na trzy grupy):

- Zabezpieczanie i ochrona domowych zbiorów fotografii

- Digitalizacja materiałów audiowizualnych (taśm szpulowych, kasetowych, VHS, płyt winylowych i taśm filmowych)

- Dziedzictwo kulturowe w działalności edukacyjnej

1130 – 1200 przerwa kawowa

1200 – 1300 warsztaty c.d. (zamiana grup)

1330 – 1430 podsumowanie warsztatów

1430 – 1530 przerwa obiadowa

1530 – 1545 zakończenie

1545 – 1630 zwiedzanie Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim

Zapraszamy kolekcjonerów oraz osoby posiadające w swoich domowych zbiorach cenne fotografie rodzinne, taśmy szpulowe, kasety audio i video do telefonicznej rejestracji uczestnictwa w warsztatach. Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2015 r. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy na warsztaty:

Krystyna Gudz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)

tel.: 74 81-73-540

e-mail: kamieniec(at)ap.wroc.pl

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1938/zabezpieczanie-domowego-zbioru-fotografii

Relacja z VIII Walnego Zjazdu (2015)

3 marca 2015 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 odbył się VIII Walny Zjazd Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (ŚTG), zwołany przez Zarząd na podstawie statutu w celach sprawozdawczo-wyborczych, bowiem VI kadencja władz wybranych 14.01.2010 z upływem 5 lat dobiegła końca.

Przewodniczącą zjazdu wybrano Jadwigę Maciejowską, a protokolantem zjazdu ― Andrzeja Kraszewskiego.

Na ogólną liczbę 111 członków ŚTG uczestniczyło 27 członków zwyczajnych, dlatego zjazd rozpoczął się w drugim terminie po godz. 17:30, dzięki czemu obrady były prawomocne.

Absolutorium

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 14 stycznia 2010 r. do 3 marca 2015 r. przedstawił Grzegorz Mendyka, prezes ustępującego Zarządu. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik ustępującego Zarządu, Ryszard Pawlikowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej członek, Andrzej Szczudło.

Jednogłośnymi uchwałami zjazdu, sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone, a ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Członkostwo honorowe

Zjazd uchwałą jednogłośnie zatwierdził i potwierdził nadanie tytułu członka honorowego Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego znanemu językoznawcy Profesorowi Janowi Miodkowi z Uniwersytetu Wrocławskiego za zasługi w propagowaniu również genealogii, wręczonej z okazji 20-lecia ŚTG 05.04.2013.

Wybór nowych władz

Zjazd uchwałami wybrał do Zarządu następujących członków: Maria Rągowska-Banasiak, Zbigniew Ligus, Bolesław Olszewski, Maciej Róg, Franciszek Kromplewski, Andrzej Kraszewski, a do Komisji Rewizyjnej: Andrzej Szczudło, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Odrowąż.

W czasie przerwy Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się poprzez wybór Ryszarda Kołodziejczaka na przewodniczącego, a Andrzeja Szczudły na sekretarza. Zarząd w czasie przerwy w zjeździe nie zdążył się ukonstytuować.

Na tym zjazd zakończono, z czego spisano protokół, a zmiany podlegają zgłoszeniu właściwemu Sądowi Gospodarczemu KRS oraz Prezydentowi Wrocławia.

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1951/relacja-z-viii-walnego-zjazdu-2015

VIII Walny Zjazd ŚTG (2015)

Zarząd ŚTG zwołuje sprawozdawczo-wyborczy VIII Walny Zjazd Członków ŚTG  na  wtorek 3 marca 2015 r. w pierwszym terminie na godz 17.00, w drugim terminie na godz. 17.30, w Sektorze3, przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Porządek dzienny Zjazdu:

 1. Zagajenie,
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu i protokolanta,
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu,
 4. Sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu,
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja,
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 8. Wybór władz na kadencję 2015/2019,
 9. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie Zjazdu.

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1895/walny-zjazd-stg

Spotkanie 12 lutego 2015

ZAPRASZAM na spotkanie 12.02.2015 już od 17, ZMIANA niestety:
wracamy jeszcze do naszej biblioteki F34, ul. Wyszyńskiego 75

trochę nietypowe, próbnie,
w nowym lokum naszej biblioteki F34 w hali Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 1-zwiedzanie Biblioteki-Grafit in statu nascendi
2-Zbyszek Ligus: „Rzecz o komunikatach z badań własnych genealogów Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego”

Zachęcamy do śledzenia profilu nowej biblioteki na Facebooku.

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1891/spotkanie-12-lutego-2015

Terminy spotkań 2015

W roku 2015 spotykamy się w ramach Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w każdy DRUGI czwartek miesiąca, wspólnie od godz. 18:00, z możliwością wcześniejszych indywidualnych rozmów od godz. 17:00, o ile nie podamy inaczej.

Spotkania przeważnie odbywają się w Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wrocław, ul. Wyszyńskiego 75 (róg ul. Prusa).

Na wszelki wypadek zastrzegamy możliwość nadzwyczajnej zmiany terminu lub miejsca spotkania z przyczyn niezależnych od ŚTG (gdyby tak się stało, poinformujemy na stronie głównej witryny ŚTG).

Szczegóły i aktualne informacje w na stronie głównej niniejszej witryny, w zaproszeniach indywidualnych lub u prezesa ŚTG.

 • czwartek 8 stycznia 2015 r. (zobacz przypominajkę na Facebooku)

Z przyczyn lokalowych kolejne spotkania odbędą się w indywidualnie ustalanych terminach i miejscach aż do odwołania.

 • czwartek 12 / 26 lutego 2015 r. (Fb)
 • wtorek 3 marca 2015 r. (Fb)
 • czwartek 9? kwietnia 2015 r. (Fb)
 • czwartek 14 maja 2015 r. (Fb)
 • czwartek 11 czerwca 2015 r. (Fb)
 • w lipcu być może tradycyjna Genealogia na RUSZTowaniu
 • w sierpniu 2015 r. zazwyczaj przerwa wakacyjna
 • czwartek 10 września 2015 r. (Fb)
 • czwartek 8 października 2015 r. (Fb)
 • czwartek 12 listopada 2015 r. (Fb)
 • czwartek 10 grudnia 2015 r. (Fb)

Zobacz terminarz na poprzedni 2014 r.

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1841/terminy-spotkan-2015

Życzenia świąteczne 2014/15

2014_BN_STG

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne składa Przyjaciołom, Sympatykom i całej Braci Genealogicznej najserdeczniejsze życzenia spokojnych, rodzinnych Świąt pełnych miłości i ciepła, spotkań i rozmów genealogicznie owocnych oraz spełnienia marzeń i realizacji planów w nadchodzącym 2015 roku

 

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1813/zyczenia-swiateczne-2014-2015

Grudniowe spotkania i zaproszenia

ŚTG

Szanowni Państwo!

 1. Powiadamiam, że w II-gi czwartek grudnia, 11.12.2014 g. 18:00
  w bibliotece F34 jak zwykle zebranie ŚTG.
 2. Zapraszam Członków i Sympatyków ŚTG w piątek 12.12.2014 o g. 17 do biblioteki F34 na świąteczne spotkanie genealogów:  będą przekąski, napoje i ciekawa międzynarodowa genealogia
 3. Zapraszam na promocję książki ANNY FASTNACHT-STUPNICKIEJ
  SAGA WROCŁAWSKA 74 opowieści rodzinne
  Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00
  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58
  Dyskusję z udziałem Autorki poprowadzi prof. Zdzisław Winnicki

Grzegorz z Wrocławia Mendyka

Zwrot książek

Marek Rogacki prosi o zwrot następujących książek

Podaję tytuły z  mojej biblioteczki,które są w obiegu.
 • T.M.W. „Pionierzy Wrocławia 9.V.1945 – 31.VII.1945 r.”
 • Maciej Łagiewski „Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu”
Pozdrawiam — Marek

Klub Esperanto

Klub Esperanto zaprasza osoby interesujące się językami i kulturą różnych krajów europejskich na romantyczny wieczór przy świecach (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A, czwartek 4 grudnia 2014 r. godz. 19). W programie:
 • muzyka, poezja, przysłowia, aforyzmy, anegdoty, fraszki
 • piosenki w różnych językach europejskich i sylwetki piosenkarzy
 • gry językowe w różnych językach europejskich
 • wspólny śpiew (karaoke), humor, dowcipy.

Następne wieczory przy świecach będziemy organizowali w każdy czwartek w godz. 19-21. Prosimy zachęcić do uczestnictwa w tych wieczorach swych krewnych i znajomych, którzy znają lub uczą się języków obcych.

Więcej informacjo o tych wieczorach znajduje się na stronach:

pozdrawiamy — Teresa Pomorska i Edward Wojtakowski

 Kresy

Związek Szlachty Polskiej oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego — zapraszamy 5-6 XII 2014 r. do udziału w dwudniowej konferencji pt. „Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej-ludzie stamtąd”.
Adam Biliński Prezes Oddziału Wrocław

Permalink do tego artykułu: http://genealodzy.wroclaw.pl/1759/grudniowe-spotkania-i-zaproszenia

Starsze posty «

Fetch more items