Protokół zebrania w październiku 2009

PROTOKÓŁ ZEBRANIA
genealogów i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego
w dniu 8 października 2009 roku w siedzibie przy ul. Dubois 3/1

Zebranie prowadził Prezes Zarządu – Grzegorz Mendyka. Uczestniczyło 25 osób.

Na wstępie wręczono legitymacje nowym członkom ŚTG:

 • Sebastian Wojdyła odebrał osobiście, co uwieczniła foto Majka Rągowska
 • Beata Puczka — mieszkanka dalekiej Węglówki otrzyma korespondencyjnie
Sebastian Wojdyła, fot. Majka Rągowska
Sebastian Wojdyła, fot. Majka Rągowska

W dalszej części zebrania omawiane były następujące tematy:

1. Możliwość zdobycia funduszy wspierających dla organizacji pożytku publicznego.

Jan Gontarz zaproponował rozeznanie możliwości pozyskania wsparcia dla towarzystwa. Temat ten był omawiany już na wcześniejszych spotkaniach, ale wiele głosów było za tym, aby jeszcze raz sprawdzić jakie są wymagania i możliwości w tym zakresie, korzystając z porad punktu konsultacyjno-doradczego Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Urzędzie Marszałkowskim.

2. Akcja Genealogów — wyjazd do Łambinowic.

Grzegorz Mendyka nawiązał do przekazanej już wcześniej propozycji Marii Odrowąż, a mianowicie: wycieczki do Łambinowic w celu dokonania fotograficznej dokumentacji cmentarza jenieckiego z okresu I wojny światowej połączonej ze zwiedzaniem Muzeum Jeńców Wojennych. Zgłosiły się osoby: Wisia Maciejowska, Joasia Szeliga, Majka Rągowska, Lidia Lenartowicz, Ryszard Pawlikowski, Stanisław Ruciński i ustalili termin wyjazdu na sobotę 10 października. Relacja z wyprawy zamieszczona będzie na stronie internetowej Towarzystwa.

3. Miejsce kolejnych spotkań członków.

Miejsce dotychczasowych spotkań członków ŚTG w siedzibie Śląskiego Związku Esperanckiego przy ul. Dubois 3/1 przestaje być aktualne (zaległy czynsz). Dyskutowano nad miejscem kolejnych spotkań, biorąc pod uwagę adresy:

 • ul. Legnicka 65 „Sektor3” Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
 • Plac Wolności 7/205 — siedziba Centrum Historii Rodziny [u Radka].

Członkowie zdecydowali, że listopadowe spotkanie odbędzie się przy pl. Wolności (lepszy dojazd, centrum). Nadal jest aktualny temat pozyskania lokalu dla Towarzystwa.

4. Prezentacja nowowstępujących do ŚTG:

Chęć członkostwa w ŚTG wyrazili:

 • Andrzej Rumiński — sekretarz redakcji pisma turystycznego „Na szlaku”, piszący m.in. monografię cmentarza św. Rodziny,
 • Władysław Salik — pochodzący z Gródka Jagiellońskiego pasjonat muzyki i śpiewu, co nam natychmiast udowodnił przy pianinie,

5. Zgłaszanie tematów na kolejne spotkania.

Propozycje Andrzeja Szczudło:

 • powstanie sejneńskie
 • historia Kanału Augustowskiego
 • prezentacja z 3-dniowej wizyty na Białorusi
 • Lapidarium we Wschowie – zaproszenie do zwiedzania
 • powrót do praktyki przedstawiania na zebraniach swoich prac genealogicznych przez członków ŚTG. Ponownie zaapelowano o zgłaszanie takich prezentacji własnych.

5. Sprawy różne dotyczyły zagadnień:

 • rola członka wspierającego (ŚTG) w działalności PTG (Grzegorz Mendyka),
 • zainteresowania kresami (Beata Puczka-Andrzej Olejarz, Jan Jans),
 • przeprowadzenia własnych badań genetycznych w USA (M. Lewandowski),
 • program genealogiczny Ahnenblatt i jego zalety (Grzegorz Mendyka, Andrzej Olejarz),
 • informacji o spotkaniu w Wijewie w dniu 19.09.2009 (Światowy Dzień Genealoga) oraz sprawa założenia tam Koła Genealogicznego (Andrzej Szczudło),
 • pisanie pamiętników przez naszych rodziców oraz zachęcanie do pisania własnych pamiętników i innych tekstów w celu wykorzystania ich w przyszłości w planowanym wydaniu rocznika ewentualnie wysyłanie swoich artykułów genealogicznych do innych towarzystw np. czasopisma „Herald” lub Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego (Andrzej Szczudło, Grzegorz Mendyka)
 • uczczenia potomka męskiego rodu: Maksymilian Mendyka — wnuk naszego Grzegorza urodził się dokładnie przed miesiącem, powiększając Grzegorzową linię po mieczu, co uczciliśmy nalewką własnoręcznie sporządzoną przez dumnego dziadka.

Protokołowała: Maria Odrowąż

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)